PRIMERI DOBRE PRAKSE

Prikaz uglednog časa iz prirode i društva – životinje i njihova sredina (treći razred), autor: Jelena Maksimović.
Pogledaj rad:    Zivotinje i njihova sredina

Na konkursu „Primer dobre prakse“ Društva učitelja Beograda, rad je pohvaljen i prezentovan na stručnim tribinama (primeri dobre učiteljske prakse) 12.06.2013., a zatim je prezentovan i na 17. Saboru učitelja Srbije 15. i 16. juna 2013. godine.

 

KONKURS ZUOVA POD NAZIVOM

„SAZNALI NA SEMINARU, PRIMENILI U PRAKSI“

26.03.2011. godine 5 nastavnika-defektologa prisustvovalo je seminaru “Alternativni postupci i reciklirani materijali u nastavi likovne kulture“ koji je bio održan u prostorijama naše škole. Tom prilikom nastavnici su se obučili za veliki broj inovativnih tehnika koje su kasnije i primenjivali u svakodnevnom radu.

18.05.2012. godine defektolozi naše škole,Slavković Marija, Knežević Jovana i Sekulić Biljana, organizuju inkluzivnu družionicu pod nazivom „Na ćilimu mašte“. Na družionici su predstavljene nove tehnike u radu, kao što su zgrafito tehnika i pečatiranje koje su deca oduševljeno prihvatila.

Nakon uspešne družionice prijavljujemo se na konkurs zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja pod nazivom „Saznali na seminaru,primenili u praksi“ . Osvajamo četvrto mesto a naš rad ulazi u bazu znanja zavoda.

Kreativni rad sa radionica sledi u prilogu. saznali na seminaru

 

Primer dobre prakse „Broj 5–obrada“ iz matematike održan u prvom razredu, pohvaljen je i nagrađen od strane Društva učitelja Beograda povodom Konkursa „Primeri dobre prakse“ za školsku 2010./2011.godinu. Rad je prezentovan na Stručnoj tribini Društva učitelja Beograda 27.5.2011.godine.

 

 

Primer dobre prakse „Krug,pravougaonik,kvadrat,trougao“ iz matematike održan u prvom razredu, osvojio je 3.nagradu od strane Društva učitelja Beograda povodom Konkursa „Primeri dobre prakse“ za školsku 2010./2011.godinu. Rad je prezentovan na Stručnoj tribini Društva učitelja Beograda 27.5.2011.godine i publikovan je u elektronskom Zborniku akreditovanog republičkog stručnog skupa učitelja.

 

 

Rad pod nazivom „Jesen-likovna kultura“ je prikaz timske nastave interdisciplinarnog pristupa kojom su obuhvaćeni predmeti likovna kultura, priroda i društvo i muzička kultura. Tri časa timske nastave u inkluzivnoj grupi učenika iz OŠ „Sutjeska“ i učenika  škole (celodnevna nastava) pripremljeni su i izvedeni u saradnji učiteljice Miroslave Vučković i defektologa Marije Slavković i Mirele Stijović. Na Konkursu „Kreativna škola“ za školsku 2010./2011.godinu rad je izabran i uvršćen u Bazu znanja Kreativne škole.

Idi na vrh