ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОШ“САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО“

Призренска  бр.37,Земун

Централа    011-307 69 22
Секретар    011-373 93 17
Директор  тел/факс:  011-316 58 82

Директор школе: Снежана Костић

ОШ «Сава Јовановић Сирогојно» је школа јединствене атмосфере и духа у којој се више од 50 годинa образују деца са интелектуалним тешкоћама и деца са аутистичним спектром.

Налази се у Земуну у Призренској бр. 37 у реновираној и пространој згради и једна је од највећих оваквог типа у Београду и Србији. У школи се тренутно образује око 160 ученика.

С обзиром на то да смо добили специфичан  задатак да образујемо и васпитавамо децу са тешкоћама у развоју, један од главних циљева је пружање подршке и помоћи деци да се што боље социјализују и интегришу у друштвену заједницу. Упоредо са интензивним саветодавним радом са децом и родитељима, школа се труди да упозна ширу заједницу са проблемима са којима се ова деца и њихови родитељи  сусрећу, како би и њих и њихове проблеме учинила видљивим

другима.

Наставници и остали запослени у школи свакодневно раде  да открију и покрену постојеће капацитете деце како би деца кроз стваралаштво бар на кратко заборавила на своју ситуацију и проблеме. Као доказ стоје бројне награде и признања са ликовних и драмских такмичења, којима је награђивана креативност наших ученика. Нису изостали ни пехари и медаље са градских и републичких такмичења СПОРТХУС-а.

Настава се одвија по редовним наставним плановима који се, израдом Индивидуалног образовног плана за сваког ученика, прилагођава способностима детета. Велика пажња се посвећује и ваннаставним активностима. Деца  су укључена у рад музичке, ритмичке, драмско – рецитаторске секције, као и секције стари занати.

Кроз  радионице  развијамо манипулативну спретност деце, љубав према традицији и култури, ликовно-естетски сензибилитет, креативност. У школи постоје и спортско – саобраћајна и  ликовно – керамичко – еколошка  секција.

Са ученицима ради стручно наставно особље – дипломирани дефектолози, олигофренолошког смера  и остручени предметни наставници (за физичко  васпитање, музичку и лико

вну  културу, верску наставу). Часови трају 45 минута.

Радни дан почиње  од 7:30 и траје  до 16:30. За ученике  млађих разреда настава је организована као  целодневана, а за ученике старијих разреда  организован је продужени боравак. Током боравка у школи ученици имају организовану бесплатну исхрану. Ученицима  чији су родитељи  корисници  материјалне помоћи,  обезбеђена је исхрана преко Градског секретаријата за дечију заштиту. За остале ученике школа је  захваљујући донаторима успевала да обезбеди  ужину за све ученике.