ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА – ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СА ВРЕМЕНОМ, МЕСТОМ, НАЧИНОМ И
НОСИОЦИМА ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА