MENUMENU

КВАНТНА СОБА

У последње време, све више се говори о последицама штетних зрачења, којима смо изложени у сваком животном и радном простору.

Штетна зрачења могу бити:

-геопатогена (подземне воде, пећине итд)
-поремећаји земљиног магнетизма
-Космичка зрачења
– и електромагнетна зрачења која долазе споља (далеководи, проводници, базне станице мобилне телефоније итд).

Уколико већи део дана проводимо у простору изложеном неком од наведених облика зрачења и при том немамо заштиту од истих, последице за наше здравље су веома озбиљне и опасне.

Имајући ове чињенице у виду, директор школе организовао је посету лиценцираног радиестезисте школи, који је извршио мерење штетних зрачења у целокупном школском објекту. На местима где је за тим постојала потреба, промењен је распоред намештаја и активирана заштита преко специјалног уређаја. Такође, вођени су и консултативни разговори у погледу опремања квантне собе и њене намене.

Третмани у квантној соби имаће за циљ побољшање општег здравственог стања кроз примену кристалотерапије, коришћењем биотерапеут плоча и антимикробних система.

Доказано је да биотерапеут плоче уклањају стрес, враћају поларитет ћелијама и успостављају енергетске токове у организму.

Антимикробни системи представљају дискове са нанокристалима метала, који су распоређени у систем спирала по принципу златног пресека. Систем спирала ствара енергетско поље, које у року од 3-5 минута паралише рад вируса, бактерија и гљивица и тиме јача имунитет организма.

Надамо се и верујемо да ћемо активностима које смо већ предузели и које реализујемо, као и онима које ћемо тек реализовати, дати значајан допринос у подизању квалитета услуга, унапређивању сарадње са свим партнерским установама и појединцима, а што је најбитније, квалитету живота наших корисника.