ЛИНКОВИ
 
Министарство просвете
http://www.mp.gov.rs/
 
Министарство за рад и социјалну политику
http://www.minrzs.gov.rs/
 
Министарство омладине и спорта
http://www.mos.gov.rs/
 
Завод за унапређивање образовања и васпитања
http://www.zavod.edu.rs/
 
Град Београд
http://www.beograd.rs/
 
Општина Земун
http://www.zemun.rs/
 
Општина Сурчин
http://www.surcin.rs/
 
Дом здравља Земун
http://www.dzzemun.org.rs/
 
Републичко удружење Србије за помоћ особама са аутизмом
http://www.autizam.org.rs/
 
Београдско удружење за помоћ особама са аутизмом
http://www.autizambg.org.rs/
 
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Проф.др.Цветко Брајовић“
http://www.zgp.org.rs/
 
Институт за ментално здравље
http://www.imh.org.rs/
 
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину
http://sites.google.com/site/decijaneuropsihijatrija/