VIII/1 Матична школа


VIII/2 Матична школа


VIII/3 Матична школа


Подручно одељење – Добановци


Подручно одељење – Јаково


Подручно одељење – Сурчин


Подручно одељење – Батајница


Подручно одељење – Сурчин