Настава се одвија у одељењима од I до VIII разреда, до 10 ученика
Настава се одвија по предвиђеним наставним плановима и програмима  и по индивидуалним образовним плановима.
Часови трају 45 минута.
Са ученицима ради стручно наставно особље – дипломирани дефектолози олигофренолошког смера и остручени предметни наставници (за физичко васпитање, музичку и ликовну културу, веронауку).
Радни дан почиње од 7.30 и траје до 16:30 часова.
Током боравка у школи ученици имају организовану бесплатну исхрану – доручак (сви ученици), ручак (ученици од I до IV разреда,  ученици у продуженом боравку)  и ужину (ученици од I до IV разреда)