ВАСПИТНА ГРУПА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА
У школи постоје две васпитне групе за пружање подршке ученицима у које су укључени ученици од петог до осмог разреда.
Основни цонцепт васпитне групе за пружање подршке ученицима је стварање услова да ученици у целини задовоље потребу за изражавањем и комуникацијом, пробуде интересовања, усаврше вештине и повећају обим и квалитет знања. У средишту пажње су потребе ученика. Наш императив је да ученици у васпитној групи за пружање подршке ученицима ослободе све своје укупне могућности у циљу стваралачког изражавања сопствене личности путем уметности, спорта, музике, језика.
Рад у васпитној групи за пружање подршке ученицима одвија се према предвиђеном плану и програму који обухвата васпитање и социјализацију ученика, помагање у учењу и раду, стицање радних и хигијенских навика, предузимање превентивних мера ради очувања здравља ученика, организовање и реализовање активности ученика током слободног времена.
Дневни распоред садржи следећи програм:
– програм подршке у учењу за: самопомоћ/брига о себи, математику, српски језик, природу и друство, реедукацију психомоторике
– слободне образовне активности: говор и изражавање, музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање, радно васпитање
– активан и пасиван одмор
– ручак
Васпитна група за пружање подршке ученицима јединствена је по томе што се примењује прилагодјавање садржаја,облика рада,метода и средства васпитно-образовног рада са степеном усвојеног знања и индивидуалним могућностима ученика.Да би овај процес био успешнији наставници у васпитној групи за пружање подршке ученицима користе наставне и васпитне облике и методе рада које стимулишу ученика на активност и самосталност при решавању проблема.
Радно време васпитне групе за пружање подршке ученицима је од 11:00-17:00 часова. У нашим васпиним групама повучени и осетљиви ученици стичу другарства, имају прилику да осете успех, постану део тима. Зато је васпитна група за пружање подршке ученицима више од учења. У њој се машта, игра, разговара, дружи и мисли.