Пројекат „Укључи се у живот својих вршњака“
Инклузивном радионицом одржаном 6.12.2012.године са другарима из ОШ“Бранко Радичевић“, у школи је почела реализација пројекта„Укључи се у живот својих вршњака“ одобреног на Конкурсу Секретаријатаза образовање и дечју заштиту. Ово је прва од планираних шеснаестинклузивних радионица које ће се одржати у периоду од децембра домарта делом у школи, а делом у четири партнерске школе (ОШ „СоњаМаринковић“, ОШ „Сава Шумановић“, ОШ „Бранко Радичевић“ и ОШ „С.Г.Митраљета“).
Реализацијом пројектних активности обезбедиће се унапређивањесарадње школе за ученике са сметњама у развоју и четири редовне школе.
Заједничке активности инклузивне групе ученика и наставникаредовних школа и школе за ученике са сметњама у развоју доприносеразвијању вишег нивоа сарадње ученика, наставника, родитеља ученикашкола учесница пројекта, а самим тим и развијању вишег нивоа међусобногразумевања и уважавања различитих потреба и могућности ученика,унапређивању знања, вештина и искуства наставника у раду са инклузивномгрупом ученика и креирању стратегије дугорочне сарадње партнерскихшкола.
 
 
„Превенција трговине људима међу децом са сметњама у развоју“
Тренутно је у току реализација пројекта „Превенција трговине људима међу децом са сметњама у развоју“. Поменути пројекат је настао као заједничка сарадња  Црвеног крста Србије и основне школе „Сава Јовановић Сирогојно“, одобрен од стране Црвеног крста Шпаније. Ученици  школе добијају адекватне едукације на поменуту тему од стране волонтера Црвеног крста уз  одговарајући дидактички материјал. Наставници школе су до сада реализовали три радионице за волонтере Црвеног крста, како би им пренели потребно знање за што успешнији приступ и рад са децом са интелектуалном ометеношћу.