У савременом животу и раду, комплексност плесног израза и друштвене вредности плесног стваралаштва имају посебно значење. Плес повезује уметност и спорт, васпитање и образовање и доприноси учвршћивању здравља, уметничкој, музичкој и естетској надградњи. Он уноси лепоту и радост у свакодневни живот човека.
Плес позитивно делује на различите аспекте дечијег развоја (физички, когнитивни, емоционални , социјални, развој и развој комуникације).
Захваљујући стручној сарадњи са ПУ „Др. Сима Милошевић“ и Земуна, ангажовању директорке Јасмине Боуали Станојковић и њеног тима, наша школа је уназад две године укључена у реализацију програма „Растимо уз плес“, аутора Дечје плесне асоцијације из Београда.
Поносни смо што смо прва основна школа која је укључена у наведени програм, који је окупљао само децу из предшколских установа.
Програм “Растимо уз плес” је међународног карактера и уназад 5 година, реализује се истовремено у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, делом у Македонији, са тенденцијом и планом проширивања сарадње на земље Европе.
Програм је акредитовао Зуов. Основу програма чини имплементација плесних кореографија са визијом плеса као начина ширења пријатељства, повезивања људи, брисања граница, ширења сарадње и заједништва .
Основна идеја је организовање завршне манифестације „Растимо уз плес-деца на трговима“, где сваке године, истог датума, у исто време, деца заједно са својим родитељима и васпитачима излазе на градске тргове широм региона и плешу идентичне кореографије, које су током године припремали.
Ове године. На завршној манифестацији која је одржана 1. јуна 2015. године у преко 50 градова из Србије и земаља у региону, на трговима је плесало око 17.000 деце са својим васпитачима и родитељима.
Плес представља лични израз, помаже нам да се боље упознамо и зближимо. Уз плес растемо и развијамо се, учимо и сазнајемо, освешћујемо своје способности и проблеме, покрећемо унутрашњу снагу и интуицију.
Управо у томе огледа се терапеутска моћ плеса.
Зато у наредном периоду очекујте позив за плесне дружионице.