Настава је основна одредница дидактике у ОВП-у. Настава  је сложени процес, плански организован и вођен у коме ученици усвајају знања, стичу вештине и навике, психофизички се развијају, васпитавају и добијају основу за даљи практичан рад и живот у целини.
Настава се од петог до осмог разреда изводи као разредно предметна,  јер се показало у пракси да је погоднија дужа комуникација са једним наставником од краћег комуницирања са више наставника. У разредно предметној настави  основну групу предмета предаје одељенски старешина – дипл. дефектолог олигофренолог, као и часове техничког образовања и практичног рада. Основна група предмета  обухвата српски језик, математику и  природу и друштво. Предмете музичка култура, ликовна култура и физичко васпитање предају предметни наставници.