СЕКЦИЈА „НАРОДНА РАДИНОСТ“
Секција „Народна радиност“ у свом раду укључује две радионице: кројачко-везиљску и ткачку. Кроз рад у наведеним радионицама ученици се едукују и оспособљавају за различите технике рада: кројење, шивење, вез и ткање. Радионица је опремљена великим бројем машина за шивење, стоним разбојима и рамовима за ткање, посебно направљеним за основно усвајање основа технике ткања.
Спретност и спремност наставника су мотивисали ученике за „Народну радиност“ и приближили народну традицију и културу, кроз израду разних употребних предмета, као што су: везени стољњаци, јастучнице, кецеље, миљеи, шалови, ткане торбице и многи други радови, који су излагани на разним конкурсима, продајним изложбама, базарима и манифестацијама овог типа.
Секција се показала као изузетно корисна за ученике, јер развија манипулативне способности, пажњу, ублажава последице хиперкинетичног понашања и развија самопоуздање.
Искуство наставника је позитивно, што показује велики одазив деце за рад у овој секцији. Родитељи, своје задовољство исказују, подржавањем рада ове секције, јер увиђају напредак у остручавању и оспособљавању деце.
[slideshow]