Ова соба представља специфично опремљен простор који подстиче децу на кретање, игру и формирање адаптивних реакција које воде организацији осећаја у мозгу.
Дете има прилику да,уз мноштво чулно – моторичких стимулуса и адекватан избор вежби од стране терапеута, унесе ред у базичном нивоу чулне и моторичке обраде.Сензорно интегративна терапија се спроводи индивидуално и без употребе медикамената.
Овај вид третмана намењен је:
– деци са чулним оштећењима ради пружања адекватних стимулација и пружања мотивације за покрет;
– деци са хипер и хипо реактивним вестибуларним системом;
– деци са недостатком тактилних и аудитивних инхибиторних механизама као вид кинезитерапије и примене покрета у превентивне и корективне сврхе, у зависности од врсте покрета, карактера вежби и циља који се жели постићи;
– деци са поремећајима чула и понашања;
– деци са сметњама из аутистичног спектра.
Соба je опремљена интерактивним подом, различитим стимулаторима попут пењалица, тобогана, љуљашки, трамболина,…