MENUMENU

Družionice

Kreativno plesna družionica

Dana 29.12.2014.god.održana je inkluzivna „Kreativno plesna“ družionica, u organizaciji nastavnika starijih razreda (Jelene Milekić i Milijane Ivović) uz podršku Olivere Živković. Družionici je prisustvovalo više od 30 učenika sa braćom i sestrama u pratnji roditelja. Družionica je obuhvatala dva dela: I – Kreativni, aktivnosti su se odnosile na izradu maski zivotinja u zavisnossti od staništa […]

Družionica “Naših ruku delo“

Družionica pod nazivom “Naših ruku delo“ održana je 23.12.2013. u organizaciji nastavnika mlađih razreda. Družionici je prisustvovalo 20 učenika mlađih razreda i 5  roditelja. Realizovane su sledeće aktivnosti:

Novogodišnja družionica

Družionica inkluzivnog tipa, pod nazivom “Novogodišnja družionica“ održana je 20.12.2013. godine u OŠ”Stevan Sremac” u Dobanovcima, u organizaciji nastavnika iz područnih odeljenja. Družionici je prisustvovalo 50 učenika (učenici područnih odeljenja Jakovo i Dobanovci, i učenici redovnih odeljenja iz Dobanovaca), 5 nastavnika i direktor škole Salim Goranac.

DRUŽIONICA „JESEN U MOM KRAJU“

Družionica je realizovana 29.10.2013. i inkluzivnog je tipa. Prisustvovali su roditelji učenika, učenici i nastavnici. Ciljevi su bili: Utvrđivanje i usvajanje novih znanja o godišnjem dobu jesen (karakteristike, vremenske prilike, promene u biljnom svetu itd.)

Družionica “Prolećni vitamini”

Dana 26.3.2013. god. u našoj školi održana je još jedna družionica pod nazivom “Prolećni vitamini”. Cilj družionice je bio učenje kroz igru – važnost voća u ishrani, higijena  i  obrada voća kao i priprema voćne salate i ražnjića od voća. Učenici su uživali u druženju i konzumaciji pripremljenih “specijaliteta”.  

Družionica “Jedan, dva, tri, čuvaj se ti”

Dana 14.11.2012. održana je družionica na temu: „Jedan, dva, tri, čuvaj se ti“. Držionica je imala za cilj da kroz vršnjačku edukaciju  približi učenicima mlađih razreda temu: „Trgovina ljudima“. Dinamika rada družionice odvijala se kroz dramatizaciju, bojenje, priču, ispisivanje poruka i druženje. [slideshow]