„Помозимо деци да кроз игру остваре срећно и безбрижно детињство

као најсигурнији начин да спремно уђу у велики свет“

Дечји савез је васпитна организација у којој деца остварују своје потребе за дружењем, игром, стваралаштвом и забавом.
Свој рад програмира за целу школску годину, посебно интезивирајући активности током Дечје недеље.
Прва недеља октобра се се званично обележава као Дечје недеље када ђаци – прваци добијају добродошлице и упознају се са Букваром права.
Дечји савез често у реализацији својих активности сарађује са локалном заједницом, а свој рад заснива на поштовању Конвенције УН о правима детета.
Јер, један од начина да деца остваре своја права јесте и да сама буду упозната са порукама Конвенције и да се активно укључе у акције остваривања тих права.