Вршњачки тим чини 12 ученика VIII разреда.
Вршњачка медијација је поступак у којем стране у сукобу слушају једна другу,сагледавајући позицију оне друге стране-децентрирају се и покушавају да пронађу решење мирним путем,а које је прихватљиво за обе стране,уз помоћ треће неутралне стране.
Вршњачки тим помаже колегама,ученицима и вршњацима да сагледају проблеме и конфликте;сагледају разлоге који доводе до конфликта;схвате начине превазилажења и изласка из конфликтних ситуација;расту и развијају се учећи на непосредном искуству;живе заједно уважавајући међусобне разлике.
Добробит за ученике:постају активни у процесу решавања проблема;задовољавају се потребе свих страна-не ти и ја у проблему,већ ти и ја против проблема;усвајају конструктивне моделе понашања;трансфер знања и вештина;преузимају већу одговорност за решавање проблема који постоје међу њима;схватају да интервенције одраслих нису увек неопходне;помажу сопствени развој и самопоштовање.
Добробит за наставнике:учење нових начина решавања конфликта;међусобно поштовање и уважавање;смањује се тензија између одраслих и деце;мање времена проводе водећи рачуна о дисциплини у школи;добијају партнере-ученике у одлучивању;стварају се бољи услови за рад,атмосфера и резултати који се односе на образовну и васпитну функцију школе.
Добробит за школу:сви учесници у животу и раду школе преузимају одговорност за дешавање у њој;мења се општа атмосфера и односи који у школи владају;вршњачки тим помаже и доприноси да је школа пријатно и безбедно место за учење и развој потенцијала ученика;развој алтернатива традиционалним начинима увођења дисциплине и решавања проблема у школи.