MENUMENU

Упис ђака у први разред школске 2019/20. године

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС У ШКОЛУ:

–         Оригинал или оверена фотокопија извода из Матичне књиге рођених и
–         Мишљење интерресорне комисије.

УПИС СЕ ВРШИ  КОД СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА И ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ.

Сви родитељи заинтересовани за упис детета у нашу школу, могу заказати термин посете  телефонски на број 307 69 22 када могу доћи лично и са дететом да обаве разговор са стручном службом школе и виде шта школа нуди.

НАСТАВА

Настава се у школи реализује по редовном наставном плану уз израду Индивидуалних образовних планова којима су наставни садржаји прилагођени способностима и потребама сваког ученика.

Ученици од 1. до 4. разреда похађају целодневну наставу.

ШТА НУДИМО?

СВИ ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕТМАНИ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

За сваког ученика, према његовим потребама, организују се идивидуални логопедски третмани, третмани реедукације психомоторике и третмани корективно-превентивних вежби и игара. Рана стимулација ученика од велике је важности за њихов даљи развој и напредовање.

САВРЕМЕНИ АМБИЈЕНТ И ОПРЕМЉЕНОСТ

Школа је опремљена:

–         Сланом пећином – специјализовано окужење засићено аеросолом наријум хлорида који повољно утиче на здравље деце (првенствено здравље дисајних путева).

–         Собом за сензомоторну интеграцију – посебно опремљен простор који подстиче децу на кретање и игру.

–         Сензорна соба – састоји се из различитих елемената који потпомажу стимулацију свих чула детета.

–         Исцелитељски врт – школско двориште организовано је као велики врт, састваљен из више целина где деца могу да се играју, истражују, проводе време у природи и уче о њој.

МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

Школа запошљава три медицинске сестре које су ту да брину о здрављу ученика поделом медикаментне терапије, помажући у тоалетном тренингу ученика и другим здравственим аспектима.

ОРГАНИЗОВАНА ИСХРАНА И ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

МИ СМО ШКОЛА ПОСЕБНОГ ДУХА. ДОЂИТЕ И САМИ СЕ УВЕРИТЕ ЗАШТО.