УПИС СЕ ВРШИ КОД СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА И ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ.

Поштовани родитељи,

Уколико сте заинтересовани за упис и додатне информације можете заказати термин посете на телефонски број 011 307 69 22. Том приликом можете нас посетити и заједно са дететом. Прва посета школи подразумева разговор са стручном службом и обилазак школе у циљу упознавања са нашим амбијентом, васпитно-образовним ресурсима и јединственом атмосфером коју негујемо у школи.

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС У ШКОЛУ:

  •  Оригинал или оверена фотокопија извода из Матичне књиге рођених и
  •  Мишљење интерресорне комисије.

НАСТАВА

У школи  се настава реализује по редовном наставном плану и програму,  уз обавезну израду Индивидуалних образовних планова којима су наставни садржаји прилагођени способностима и потребама сваког ученика.

Ученици од  1. до 4. разреда похађају целодневну наставу.

 

СВИ ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕТМАНИ СЕ  РЕАЛИЗУЈУ У ШКОЛИ

За сваког ученика се спроводи опсежна дефектолошка дијагностика, идентификују се  потребе за подршком и креира се индивидуални план активности који обухвата: логопедске третмане, третмане реедукације психомоторике и третмане корективно-превентивних вежби и игара.

Наши професионалци озбиљно и посвећено приступају раној стимулацији имајући у виду њену значајност у даљем развоју и напредовању ученика.

САВРЕМЕНИ АМБИЈЕНТ И ОПРЕМЉЕНОСТ

Учионице су опремељене савременим дидактичким средствима, асиситивном технологијом, рачунарима и интерактивним мултимедијалним таблама, а у оквиру наставе користе се компјутерски и ликовни кабинет.

У циљу да нашим ученицима боравак у школи буде пријатан и подстицајан, у свакодневном раду користе се следећи ресурси:

  • Бела соба- је дизајнирана да подржи развој чула кроз светла, звукове и додир, истовремено поспешује развој животних вештина, развој говора и психомоторике, а користи се и као смирујуће и опуштајуће окружење.
  • Слана пећина – је специјализовано окужење засићено аеросолом натријум хлорида који повољно утиче на здравље деце (првенствено на здравље дисајних путева).
  • Соба за сензомоторну интеграцију – је посебно опремљен простор који подстиче ученике на кретање, радозналост и игру.
  • Сензорна соба – је простор опремљен елементима различите намене и сензибилитета који потпомажу стимулацију свих чула, релаксацију и развој сензорних вештина.
  • Исцелитељски врт– школско двориште је подељено у више концептуалних целина у којима ученици учествују у физичким активностима, проводе време у природи и уче о њој, играју се и задовољавају своје потребе за кретањем и истраживањем света око себе.

У школи се реализују различите секције и подстиче се креативно изражавање ученика у осмишљеним, структуираним и групним активностима у складу са потребама и интересовањима сваког ученика. У таквом окружењу омогућава се да сваки ученик пронађе своју улогу у заједничким активностима и изрази своје афинитете. Кроз доживљавање позитивних искустава, у групном контексту, јача се осећај припадности, подстичу се вршњачке интеракције и доприноси се да време проведено у школи буде квалитетно и занимљиво.

 МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

Три медицинске сестре су активно укључене у процес васпитно-образовног рада са задатком да спроводе активности усмерене на: бригу о здравственим аспектима, старање да ученици правовремено добију прописану медикаментну терапију и пружање подршке у тоалетном тренингу.

Како бисте стекли целовити увид и употпунили утисак који се не може само речима дочарати, будите слободни да нас контактирате и закажете посету.

ПОНОСНИ НА ДУГУ ТРАДИЦИЈУ И ПОСЕБАН ДУХ КОЈИ НЕГУЈЕМО, НАШИМ ЂАЦИМА СМО ДРУГА КУЋА.

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ ДА ЗАЈЕДНО РАСТЕМО И ПОМЕРАМО ГРАНИЦЕ!