СЕПТЕМБАР
– 1.9.2016. Обележен почетак наставне године
– 6.9.2016. Родитељски састанак  Одељенског већа првог образовног циклуса
( од I до IV разреда)
– 6.9.2016. Родитељски састанак  Одељенског већа  другог образовног циклуса
(од V до VIII разреда )
– 7.9.2016. У комбинованом одељењу у Јакову одржан час «Добре воље»
– 13.9.2016. Први Савет родитеља
– 14.9.2016. Прва Наставничко веће
– 15.9.2016. Двадесет прва седница Школског одбора
– 16,17,18.9.2016. На међународној конференцији о акредитованим семинарима
Академије Филиповић за 2016 – 2018. годину  „Нова знања за нове
генерације“ били су  Салим Горанац, директор који је представио рад
„Примена метода и тех нике мапе учења, брзог читања, памћења у
настави и интеграцији у образовни систем“, Ана Николић, која је
представила програм за семинар „Стручни мобилни тим  школе за
децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном
образовању“, Наташа Мандић, Сара Ђорђић, Вања Биберџић
-23.9.2016. Први Педагошки колегијум
– 26.9.2016. Отворени дан
– 27.9.2016. Трибина Стручног мобилног тима под називом «Дај окрени један
круг, дођи да ти будем друг»
-28.9.2016. На ликовном конкурсу «Нећу да бригам, хоћу да се играм» Пријатеља
деце Земуна, награђен је рад ученика Бориса Еминија VII3
– 29.9.2016. Прво Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда )
– 29.9.2016. Прво Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V дo VIII разреда )
-30.9.2016. Постављен пано ученичких  ликовних радова  на тему «Ветрењаче», пла-
катима за Дечју недељу «Нећу да бригам, хоћу да се играм» и манифеста-
цију Радост Европе «Тесла – чиста енергија»
 
ОКТОБАР
– 3.10.2016. Сусрет са песником Благојем Рогачом у оквиру Дечје недеље
– 3.10.2016. Инклузивна дружионица „Кутија жеља – кутија страха“ у подручном
одељењу у Јакову
– 4.10.2016. Јавни час цртања на тему «Моја игра»  поводом Дечје недеље
– 4.10.2016. Дружионица «Сликање у школском дворишту» у подручном одељењу
у Јакову
– 4.10.2016. У оквиру стручног усавршавања у школи одржана два предавања:
– Смернице за учествовање на стручном скупу ( презентације….излагање)
– Конкурси за пријем пројеката
– 5.10.2016. Посета Драгице Николић и представника Фонда Драгица Николић
– 5.10.2016. Реализована инклузивна дружионица, у складу са ШРП, «Мој Земун у
сликама» деце, ученика и родитеља ПУ «Симо Милошевић», ОШ «Сут-
јеска» и нашег комбинованог одељења у ОШ «Сутјеска»
– 5.10.2016. Друго Наставничко веће
– 5.10.2016. Двадесет друга седница Школског одбора
– 5.10.2016. Радионица «Имамо права, а и обавезу да будемо срећни» у подручном
одељењу у Сурчину»
– 5.10.2016. Инклузивна дружионица «Играмо друштвене игре» у подручном одеље-
њу у Јакову
– 5.10.2016. Хуманитарна акција «Деца деци» у подручном одељењу у Батајници
– 5.10.2016. Спортски дан у оквиру Дечје недеље у школском дворишту
– 5.10.2016. На манифестацији Радост Европе, у Центру «Сава», било је једанаест уче-
ника у пратњи родитеља
– 5.10.2016. На Дану отворених врата у ГО Земун, поводом Дечје нрдеље, била су два
ученика у пратњи Мирјане Калуђеровић, руководиоца Дечјег савеза, и учес
твовала у програму рецитовањем две песме
– 6.10.2016. Дружионица „Рад  лишћем“ у подручном одељењу у Јакову
– 6.10.2016. „Цртање на бетону“ у подручном одељењу у Батајници
– 7.10.2016. Дружионица „Покажи шта знаш“ у подручном одељењу у Јакову
– 7.10.2016. Ученици подручног одељења у Батајници на приредби поводом пријема
првака у Дечји савез у ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници
– 7.10.2016. Приредба поводом пријема првака у Дечји савез и гостовање предшколаца
из вртића „Браћа Абафи“ и „Мали принц“, који су учествовали у приредби
– 6-9.10.2016. Директор и Ана Николић, наставник, на међународној научној конферен-
cији „The Power of Knowledge“ у Солуну излагали рад  „Тренинг социјал-
них вештина код деце са развојним проблемима“
– 12.10.2016. Вања Арсеновић и Алексндра Јовановић Кусмук, логопеди, одржале пре-
давање „Говорно – језички поремећаји читања и писања“ у ОШ „Соња Ма-
ринковић“
– 13.10.2016. Двадесет трећа седница Школског одбора
– 14 – 16.10.2016. На међународној научној конференцији „Специјална едукација и ре-
хабилитација – Рана интервенција“, одржаној у Суботици, Марија Слав-
ковић и Мирела Стијовић, наставнице, представиле рад „Припремно-
предшколски – Маган програм“
– 17 – 21.10. Недеља дечјег ликовног стваралаштва
– 18.10.2016. Градско такмичење у атлетици
– 18.10.2016. Отворени дан
– 21.10.2016. Дружење са пет  ликовних уметника у ликовном кабинету када је настао
групни рад уметника и наших ученика
– 21-23.10.2016. На међународној конферецији „Нови изазови у едукацији“, одржаној
у Чатежу у Словенији, Оливера Живковић, наставник, изложила рад „Ин-
клузија из угла родитеља“
– 25.10.2016. Двадесет четврта седница Школског одбора
– 26.10.2016. У ОШ „Илија Бирчанин“ Мирела Стијовић и Нела Вучак, наставнице, одр
жале предавања „Рад са ученицима са сметњама у развоју – практични при
мери“ и „Улога дефектолога у редовној школи (планирање и писање ИОП,
видови пружања подршке)“ и Вања Арсеновић и Александра Јовановић Ку
смук, логопеди, „Говорно – језички поремећаји читања и писања“
– 26.10.2016. Друго Наставничко веће
– 26.10.2016. Двадесет пета седница Школског одбора
 
НОВЕМБАР
– 2.11.2016. Градско такмичење у малом фудбалу
– 3.11.2016. Прва радионица за родитеље у оквиру Школе родитељства на тему: „Спе-
цифичне потребе породица деце са сметњама у развоју“
– 4.11.2016. Други Педагошки колегијум
– 7.11.2016. Прилог  о школи у трећем дневнику РТС у 23 сата
– 8.11.2016. Друго  Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда )
– 8.11.2016. Друго  Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V дo VIII разреда )
– 9.11.2016. У ОШ „Сава Шумановић“ Вања Арсеновић и Александра Јовановић Ку
смук, логопеди, одржале предавање „Говорно – језички поремећаји чита-
тања и писања“ и Мирела Стијовић и Нела Вучак „Рад са ученицима са
сметњама у развоју – практични примери“
– 9.11.2016. Четврто Наставничко веће
– 14.11.2016. Родитељски састанак  Одељенског већа првог образовног циклуса
( од I до IV разреда)
– 15.11.2016. Родитељски састанак  Одељенског већа  другог образовног циклуса
(од V до VIII разреда )
– 16.11.2016. На четвртом међународном дечјем књижевном фестивалу „ Kрокодоко-
дил“ у представи «Како су Лола и Ивица спасили бајке»  учествовала су
два ученика костимирана у ликове из бајки
– 22.11.2016. У ОШ „Душан В. Диоген“ Вања Арсеновић и Александра Јовановић Кус-
мук, логопеди, одржале предавање „Говорно-језички поремећаји читања и
писања“
– 22.11.2016. Двадесет шеста седница Школског одбора
– 19.11.2016. Поводом Светског дана детета у подручном одељењу у Сурчину одржана
је инклузивна радионоца наших ученика и ученика продуженог боравка
ОШ „22. октобар“
– 25.11.2016. Систематски преглед ученика
– 30.11.2016. Oтворени дан
– 30.11.2016. Пето Наставничко веће
 
ДЕЦЕМБАР
– 2.12.2016. Поводом Дана особа са инвалидитетом одржана манифестација „Ти
можеш“ у оквиру које је организована продајна изложба ученичких ра-
дова и програм у којем су учествовали три ученика и три наставника
извођењем тачке „Казачок“ у холу Народне банке
– 8.12.2016.  Градско такмичење у шаху и пикаду
– 13.12.2016. Систематски преглед ученика од I до VIII разреда
– 14.12.2016. Двадесет седма седница  Школског  одбора
– 16,18.12.2016. Семинар „Примена метода и техника мапа учења, брзог читања и
памћења и интеграција у образовни систем“
– 22.12.2016. Отворени дан
-22.12.2016. Друга радионица за родитеље у оквиру Школе родитељства на тему
„Родитељски сукоби у васпитању деце“
-22.12.2016. Трећи  Савет  родитеља
– 23.12.2016. Посета студената Едукацијско- рехабилитационог факултета Универ-
зитета из Тузле са проф. др Медином Вантић – Тањић
– 23.12.2016. Новогодишња дружионица „Плесом до Београда“
– 28.12.2016. Новогодишња представа за децу
– 29.12.2016. Дружење са Деда Мразом, мађионичарем и плесачима
– 30.12.2016. Прослава Нове године, приредба, проглашење најлепше окићене учи-
онице и новогодишњег детаља  и подела пакетића од стране Деда Мраза
– 30.12.2016. Шесто Наставничко веће
– 30.12.2016. Двадесет осма седница  Школског  одбора
 
ЈАНУАР
– 5.1.2017. У Белом двору, поводом Божића, било је девет ученика са родитељима и
једном наставницом
– 14.1.2017. У Мекићу тринаест ученика у пратњи четири наставника
– 20.1.2017. Трећи  Педагошки колегијум
-21.1.2017.  На ликовном конкурсу „Здрави зуби, леп осмех“, у организацији Caritas
Београдске надбискупије ученица Валентина Алија VIII1 добила је таблет
за освојено пето место
– 24.1.2017. Треће Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда)
– 24.1.2017. Треће Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V до VIII  разреда )
– 25.1.2017. Седмо Наставничко веће
– 25.1.2017. Двадесет девета седница  Школског одбора
– 27.1.2017. Прослављена школска слава, Савиндан
 
ФЕБРУАР
– 9-12.2.2017. На међународном стручно-научном скупу „Дани дефектолога“ у Новом
Саду директор, седам наставника и једна медицинска сестра излагали пет
стручних радова
– 21.2.2017. Родитељски састанак  Одељенског већа првог образовног циклуса
( од I до IV разреда)
– 21.2.2016. Родитељски састанак Одељенског већа  другог образовног циклуса
(од V до VIII разреда )
– 23.2.2017. Вања Арсеновић и Александра Јовановић Кусмук , логопеди, одржале пре-
давање на тему «Развојни страхови код деце» у оквиру Савета родитеља
– 24.2.2016. Ванредна седница Наставничког већа – комеморација поводом смрти Јелене
Милекић, дефектолога
– 27.2.2017. Отворени дан
– 27.2.2017. Осмо Наставничко веће
– 28.2.2017. Четврти Савет родитеља
– 28.2.2017. Тридесета седница   Школског одбора
 
 
МАРТ
– 11,12.3.2017. Одржан семинар „Социјалне вештине, модификација понашања и струк-
турално учење код деце и особа са аутистичним спектром“
– 21.3.2017. Отворени дан
– 22.3.2017. Две наставнице одржале предавање“Рад са ученицима са сметњама у разво-
ју – практични примери“ у ОШ „Стеван Сремац“ у Добановцима
-30.3.2017. Слатко дружење ученика и наставница у оквиру „Кулинарке“ када су при-
премњене  мафине у школској кухињи
– 30.3.2017. Едукативна радионица за родитеље „Практична примена наставних сред-
става“
-31.3 – 2.4.2017. На међународној конференцији у Врњачкој Бањи директор, помоћник
директора и једна наставница излагали два стручна рада
 
 
АПРИЛ
-2.4.2017. Школа је добила диплому за учествовање на ликовној радионици „Боје
пролећа“ у оквиру Делиса 2017. године
– 3.4.2017. Четврти Педагошки колегијум
-4.4.2017. Четврто Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда)
-4.4.2017. Четврто Одељенско веће другог образовног циклуса (од V до VIII разреда )
-5.4.2017. Девето Наставничко веће
-6.4.2017. Ученици VIII  разреда на тестирању за упис у Средњу занатску школу
-6.4.2017. Инклузивна дружионица на тему „Васкрс“ ученика подручног одељења у
Јакову и ученика од V до VIII разреда ОШ „Вук Караџић“ из Јакова
-5 – 11.4.2017. Четрнаест ученика, у пратњи четири наставника и једне медицинске
сестре, на Настави у природи у Кушићима код Ивањице
-8.4.2017. Продајна изложба ускршњих јаја код Храма Светог Саве на Врбицу
-11.4.2017. Тридесет прва седница  Школског одбора
-11.4.2017. Школа је освојила колективну награду за најлепше аранжирану колекцију
радова на конкурсу „Дечје Васкршње чаролије“ у организацији Пријатељи
деце Земуна
-11.4.2017. Награду за цртеж на ликовном конкурсу „Дечје Васкршње чаролије“, у ор-
ганизацији Пријатеља деце Земуна, освојила је Марија Стојанац VIII1
-12.4.2017. Родитељски састанак Одељенског већа  другог образовног циклуса
(од V до VIII разреда )
-13.4.2017.  Група ученика, у пратњи родитеља и једног наставника, на Белом двору по-
водом Ускрса
-19.4.2017. Родитељски сатанак Одељенског већа првог образовног  циклуса
(од I до IV разреда )
– 21.4.2017. Прослава 51. Дана  школе
– 24.4.2017. Сценска секција ритмичком тачком „ Weels on the Bus“ на 46. смотри кул-
турно-забавни активности „Вољеном граду“ у организацији Друштва де-
фектолога Београда
– 26.4.2017. Отворени дан
– 27.4.2017. Пети Савет родитеља
 
 
MAJ
– 3.5.2017. Две наставнице одржале предавање“Рад са ученицима са сметњама у разво-
ју – практични примери“ у ОШ „Петар Кочић“
– 8-12.5.2017. Ликовни радови на 40. изложби ликовног стваралаштва за децу и младе у
Педагошком музеју у организацији Друштва дефектолога Београда
– 8.5.2017. Друштво дефектолога Београда доделило диплому Школи за освојено IV мес
то на 40. изложби ликовног стваралаштва за децу и младе
-16.5.2017. Десето Наставничко веће
-17.5.2017. Шести Савет родитеља са радионицом „Превенција дигиталног насиља – Ме
ре заштите на друштвеним мрежама“
-19.5.2017. Манифестација «Шта све умем, шта све знам» у организацији Школе и уд-
ружења „Дај ми руку“   у школском дворишту
-24.5.2017. Пето Одељенско веће другог образовног циклуса (од V до VIII разреда )
-25.5.2017. Једанаесто Наставничко веће
– 25.5.2017. Отворени дан
-30.5.2017. Тридесет друга седница  Школског одбора
 
ЈУН
-1.6.2017. Излет за ученике у едукативни центар „Чардак“ у специјалном  резервату
„ Делиблатска пешчара“ у пратњи девет наставника, две медицинске сес-
тре и директора
– 2.6.2017. Ученици и наставници подручног одељења у Сурчину на полудневном из-
лету у Бојчинској шуми
-5.6.2017. На завршној смотри културно-забавних активности „Вољеном граду“ изве-
дена тачка на енглеском језику „Weels on the bus“
– 5.6.2017. Ученици подручног  одељења у ОШ „Вук Караџић“ у Сурчину учествовали
у обележавању Светског дана заштите животне средине ревијом рециклажних
костима и хуманитарним Екобазаром
– 7.6.2017. Инклузивна дружионица „Штафетне игре“ између ученика подручног одеље-
ња у Јакову и другара I разреда ОШ „ Вожд Карађорђе“ из Јакова
– 8.6.2017. На 29. дечјој олимпијади , под слоганом „Србија се воли, учи се у школи“, у
организацији ОШ „Антон Скала“ учествовало осам ученика
-9.6.2017. Пети Педагошки колегијум
-12.6.2017. Седми Савет родитеља
-12.6.2017. Радионица за родитеље у организацији Тима за сарадњу са породицом и
Школе родитељства
-13.6.2017. На Земунском стадиону одржана манифестација „Растимо уз плес“ на којој
су учествовали седам ученика и седам наставника
-14,15,16.6.2017. Завршни испит за ученике VIII разреда
-19.6.2017.  Пето Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда)
-19.6.2017. Шесто Одељенско веће другог образовног циклуса (од V до VIII разреда )
-19,20,21.6.2017. Разредни испит за VI разред
-20.6.2017. Прослава мале матуре
-23.6.2017. Седмо Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V до VIII разреда)
-23.6.2017. Шести Педагошки колегијум
-23.6.2017. Дванаесто Наставничко веће
-23-25.6.2017. На међународној конференцији “ Унапређење квалитета живота дјеце
и младих“ у Аранђеловцу, осам наставника, директор и помоћник директора
излагали су три стручна рада
-28.6.2017. Родитељски састанци
-29.6.2017. Tридесет трећа седница  Школског одбора
 
ЈУЛ
– 3.7.2017. Тринаесто Наставничко веће
 
АВГУСТ
-20.8.2017. Получасовни снимак о школи у емисији „Мало Ви, мало ми“ на РТС2
-22.8.2017. Четрнаесто Наставничко веће
-29.8.2017. Осми Савет родитеља
-28,29,30.8.2017. Разредни испити за VI и VII  разред
-30.8.2017. Седми Педагошки колегијум
-31.8.2017.  Осмо Одељенско веће другог образовног циклуса (од V до VIII разреда )
-31.8.2017. Седмо  Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда)
-31.8.2017. Петнаесто Наставничко веће