MENUMENU

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. ГОДИНУ

СЕПТЕМБАР

– 1.9.2016. Обележен почетак наставне године

– 6.9.2016. Родитељски састанак  Одељенског већа првог образовног циклуса

( од I до IV разреда)

– 6.9.2016. Родитељски састанак  Одељенског већа  другог образовног циклуса

(од V до VIII разреда )

– 7.9.2016. У комбинованом одељењу у Јакову одржан час «Добре воље»

– 13.9.2016. Први Савет родитеља

– 14.9.2016. Прва Наставничко веће

– 15.9.2016. Двадесет прва седница Школског одбора

– 16,17,18.9.2016. На међународној конференцији о акредитованим семинарима

Академије Филиповић за 2016 – 2018. годину  „Нова знања за нове

генерације“ били су  Салим Горанац, директор који је представио рад

„Примена метода и тех нике мапе учења, брзог читања, памћења у

настави и интеграцији у образовни систем“, Ана Николић, која је

представила програм за семинар „Стручни мобилни тим  школе за

децу и ученике са сметњама у развоју као модел подршке инклузивном

образовању“, Наташа Мандић, Сара Ђорђић, Вања Биберџић

-23.9.2016. Први Педагошки колегијум

– 26.9.2016. Отворени дан

– 27.9.2016. Трибина Стручног мобилног тима под називом «Дај окрени један

круг, дођи да ти будем друг»

-28.9.2016. На ликовном конкурсу «Нећу да бригам, хоћу да се играм» Пријатеља

деце Земуна, награђен је рад ученика Бориса Еминија VII3

– 29.9.2016. Прво Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда )

– 29.9.2016. Прво Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V дo VIII разреда )

-30.9.2016. Постављен пано ученичких  ликовних радова  на тему «Ветрењаче», пла-

катима за Дечју недељу «Нећу да бригам, хоћу да се играм» и манифеста-

цију Радост Европе «Тесла – чиста енергија»

 

ОКТОБАР

– 3.10.2016. Сусрет са песником Благојем Рогачом у оквиру Дечје недеље

– 3.10.2016. Инклузивна дружионица „Кутија жеља – кутија страха“ у подручном

одељењу у Јакову

– 4.10.2016. Јавни час цртања на тему «Моја игра»  поводом Дечје недеље

– 4.10.2016. Дружионица «Сликање у школском дворишту» у подручном одељењу

у Јакову

– 4.10.2016. У оквиру стручног усавршавања у школи одржана два предавања:

– Смернице за учествовање на стручном скупу ( презентације….излагање)

– Конкурси за пријем пројеката

– 5.10.2016. Посета Драгице Николић и представника Фонда Драгица Николић

– 5.10.2016. Реализована инклузивна дружионица, у складу са ШРП, «Мој Земун у

сликама» деце, ученика и родитеља ПУ «Симо Милошевић», ОШ «Сут-

јеска» и нашег комбинованог одељења у ОШ «Сутјеска»

– 5.10.2016. Друго Наставничко веће

– 5.10.2016. Двадесет друга седница Школског одбора

– 5.10.2016. Радионица «Имамо права, а и обавезу да будемо срећни» у подручном

одељењу у Сурчину»

– 5.10.2016. Инклузивна дружионица «Играмо друштвене игре» у подручном одеље-

њу у Јакову

– 5.10.2016. Хуманитарна акција «Деца деци» у подручном одељењу у Батајници

– 5.10.2016. Спортски дан у оквиру Дечје недеље у школском дворишту

– 5.10.2016. На манифестацији Радост Европе, у Центру «Сава», било је једанаест уче-

ника у пратњи родитеља

– 5.10.2016. На Дану отворених врата у ГО Земун, поводом Дечје нрдеље, била су два

ученика у пратњи Мирјане Калуђеровић, руководиоца Дечјег савеза, и учес

твовала у програму рецитовањем две песме

– 6.10.2016. Дружионица „Рад  лишћем“ у подручном одељењу у Јакову

– 6.10.2016. „Цртање на бетону“ у подручном одељењу у Батајници

– 7.10.2016. Дружионица „Покажи шта знаш“ у подручном одељењу у Јакову

– 7.10.2016. Ученици подручног одељења у Батајници на приредби поводом пријема

првака у Дечји савез у ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници

– 7.10.2016. Приредба поводом пријема првака у Дечји савез и гостовање предшколаца

из вртића „Браћа Абафи“ и „Мали принц“, који су учествовали у приредби

– 6-9.10.2016. Директор и Ана Николић, наставник, на међународној научној конферен-

cији „The Power of Knowledge“ у Солуну излагали рад  „Тренинг социјал-

них вештина код деце са развојним проблемима“

– 12.10.2016. Вања Арсеновић и Алексндра Јовановић Кусмук, логопеди, одржале пре-

давање „Говорно – језички поремећаји читања и писања“ у ОШ „Соња Ма-

ринковић“

– 13.10.2016. Двадесет трећа седница Школског одбора

– 14 – 16.10.2016. На међународној научној конференцији „Специјална едукација и ре-

хабилитација – Рана интервенција“, одржаној у Суботици, Марија Слав-

ковић и Мирела Стијовић, наставнице, представиле рад „Припремно-

предшколски – Маган програм“

– 17 – 21.10. Недеља дечјег ликовног стваралаштва

– 18.10.2016. Градско такмичење у атлетици

– 18.10.2016. Отворени дан

– 21.10.2016. Дружење са пет  ликовних уметника у ликовном кабинету када је настао

групни рад уметника и наших ученика

– 21-23.10.2016. На међународној конферецији „Нови изазови у едукацији“, одржаној

у Чатежу у Словенији, Оливера Живковић, наставник, изложила рад „Ин-

клузија из угла родитеља“

– 25.10.2016. Двадесет четврта седница Школског одбора

– 26.10.2016. У ОШ „Илија Бирчанин“ Мирела Стијовић и Нела Вучак, наставнице, одр

жале предавања „Рад са ученицима са сметњама у развоју – практични при

мери“ и „Улога дефектолога у редовној школи (планирање и писање ИОП,

видови пружања подршке)“ и Вања Арсеновић и Александра Јовановић Ку

смук, логопеди, „Говорно – језички поремећаји читања и писања“

– 26.10.2016. Друго Наставничко веће

– 26.10.2016. Двадесет пета седница Школског одбора

 

НОВЕМБАР

– 2.11.2016. Градско такмичење у малом фудбалу

– 3.11.2016. Прва радионица за родитеље у оквиру Школе родитељства на тему: „Спе-

цифичне потребе породица деце са сметњама у развоју“

– 4.11.2016. Други Педагошки колегијум

– 7.11.2016. Прилог  о школи у трећем дневнику РТС у 23 сата

– 8.11.2016. Друго  Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда )

– 8.11.2016. Друго  Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V дo VIII разреда )

– 9.11.2016. У ОШ „Сава Шумановић“ Вања Арсеновић и Александра Јовановић Ку

смук, логопеди, одржале предавање „Говорно – језички поремећаји чита-

тања и писања“ и Мирела Стијовић и Нела Вучак „Рад са ученицима са

сметњама у развоју – практични примери“

– 9.11.2016. Четврто Наставничко веће

– 14.11.2016. Родитељски састанак  Одељенског већа првог образовног циклуса

( од I до IV разреда)

– 15.11.2016. Родитељски састанак  Одељенског већа  другог образовног циклуса

(од V до VIII разреда )

– 16.11.2016. На четвртом међународном дечјем књижевном фестивалу „ Kрокодоко-

дил“ у представи «Како су Лола и Ивица спасили бајке»  учествовала су

два ученика костимирана у ликове из бајки

– 22.11.2016. У ОШ „Душан В. Диоген“ Вања Арсеновић и Александра Јовановић Кус-

мук, логопеди, одржале предавање „Говорно-језички поремећаји читања и

писања“

– 22.11.2016. Двадесет шеста седница Школског одбора

– 19.11.2016. Поводом Светског дана детета у подручном одељењу у Сурчину одржана

је инклузивна радионоца наших ученика и ученика продуженог боравка

ОШ „22. октобар“

– 25.11.2016. Систематски преглед ученика

– 30.11.2016. Oтворени дан

– 30.11.2016. Пето Наставничко веће

 

ДЕЦЕМБАР

– 2.12.2016. Поводом Дана особа са инвалидитетом одржана манифестација „Ти

можеш“ у оквиру које је организована продајна изложба ученичких ра-

дова и програм у којем су учествовали три ученика и три наставника

извођењем тачке „Казачок“ у холу Народне банке

– 8.12.2016.  Градско такмичење у шаху и пикаду

– 13.12.2016. Систематски преглед ученика од I до VIII разреда

– 14.12.2016. Двадесет седма седница  Школског  одбора

– 16,18.12.2016. Семинар „Примена метода и техника мапа учења, брзог читања и

памћења и интеграција у образовни систем“

– 22.12.2016. Отворени дан

-22.12.2016. Друга радионица за родитеље у оквиру Школе родитељства на тему

„Родитељски сукоби у васпитању деце“

-22.12.2016. Трећи  Савет  родитеља

– 23.12.2016. Посета студената Едукацијско- рехабилитационог факултета Универ-

зитета из Тузле са проф. др Медином Вантић – Тањић

– 23.12.2016. Новогодишња дружионица „Плесом до Београда“

– 28.12.2016. Новогодишња представа за децу

– 29.12.2016. Дружење са Деда Мразом, мађионичарем и плесачима

– 30.12.2016. Прослава Нове године, приредба, проглашење најлепше окићене учи-

онице и новогодишњег детаља  и подела пакетића од стране Деда Мраза

– 30.12.2016. Шесто Наставничко веће

– 30.12.2016. Двадесет осма седница  Школског  одбора

 

ЈАНУАР

– 5.1.2017. У Белом двору, поводом Божића, било је девет ученика са родитељима и

једном наставницом

– 14.1.2017. У Мекићу тринаест ученика у пратњи четири наставника

– 20.1.2017. Трећи  Педагошки колегијум

-21.1.2017.  На ликовном конкурсу „Здрави зуби, леп осмех“, у организацији Caritas

Београдске надбискупије ученица Валентина Алија VIII1 добила је таблет

за освојено пето место

– 24.1.2017. Треће Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда)

– 24.1.2017. Треће Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V до VIII  разреда )

– 25.1.2017. Седмо Наставничко веће

– 25.1.2017. Двадесет девета седница  Школског одбора

– 27.1.2017. Прослављена школска слава, Савиндан

 

ФЕБРУАР

– 9-12.2.2017. На међународном стручно-научном скупу „Дани дефектолога“ у Новом

Саду директор, седам наставника и једна медицинска сестра излагали пет

стручних радова

– 21.2.2017. Родитељски састанак  Одељенског већа првог образовног циклуса

( од I до IV разреда)

– 21.2.2016. Родитељски састанак Одељенског већа  другог образовног циклуса

(од V до VIII разреда )

– 23.2.2017. Вања Арсеновић и Александра Јовановић Кусмук , логопеди, одржале пре-

давање на тему «Развојни страхови код деце» у оквиру Савета родитеља

– 24.2.2016. Ванредна седница Наставничког већа – комеморација поводом смрти Јелене

Милекић, дефектолога

– 27.2.2017. Отворени дан

– 27.2.2017. Осмо Наставничко веће

– 28.2.2017. Четврти Савет родитеља

– 28.2.2017. Тридесета седница   Школског одбора

 

 

МАРТ

– 11,12.3.2017. Одржан семинар „Социјалне вештине, модификација понашања и струк-

турално учење код деце и особа са аутистичним спектром“

– 21.3.2017. Отворени дан

– 22.3.2017. Две наставнице одржале предавање“Рад са ученицима са сметњама у разво-

ју – практични примери“ у ОШ „Стеван Сремац“ у Добановцима

-30.3.2017. Слатко дружење ученика и наставница у оквиру „Кулинарке“ када су при-

премњене  мафине у школској кухињи

– 30.3.2017. Едукативна радионица за родитеље „Практична примена наставних сред-

става“

-31.3 – 2.4.2017. На међународној конференцији у Врњачкој Бањи директор, помоћник

директора и једна наставница излагали два стручна рада

 

 

АПРИЛ

-2.4.2017. Школа је добила диплому за учествовање на ликовној радионици „Боје

пролећа“ у оквиру Делиса 2017. године

– 3.4.2017. Четврти Педагошки колегијум

-4.4.2017. Четврто Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда)

-4.4.2017. Четврто Одељенско веће другог образовног циклуса (од V до VIII разреда )

-5.4.2017. Девето Наставничко веће

-6.4.2017. Ученици VIII  разреда на тестирању за упис у Средњу занатску школу

-6.4.2017. Инклузивна дружионица на тему „Васкрс“ ученика подручног одељења у

Јакову и ученика од V до VIII разреда ОШ „Вук Караџић“ из Јакова

-5 – 11.4.2017. Четрнаест ученика, у пратњи четири наставника и једне медицинске

сестре, на Настави у природи у Кушићима код Ивањице

-8.4.2017. Продајна изложба ускршњих јаја код Храма Светог Саве на Врбицу

-11.4.2017. Тридесет прва седница  Школског одбора

-11.4.2017. Школа је освојила колективну награду за најлепше аранжирану колекцију

радова на конкурсу „Дечје Васкршње чаролије“ у организацији Пријатељи

деце Земуна

-11.4.2017. Награду за цртеж на ликовном конкурсу „Дечје Васкршње чаролије“, у ор-

ганизацији Пријатеља деце Земуна, освојила је Марија Стојанац VIII1

-12.4.2017. Родитељски састанак Одељенског већа  другог образовног циклуса

(од V до VIII разреда )

-13.4.2017.  Група ученика, у пратњи родитеља и једног наставника, на Белом двору по-

водом Ускрса

-19.4.2017. Родитељски сатанак Одељенског већа првог образовног  циклуса

(од I до IV разреда )

– 21.4.2017. Прослава 51. Дана  школе

– 24.4.2017. Сценска секција ритмичком тачком „ Weels on the Bus“ на 46. смотри кул-

турно-забавни активности „Вољеном граду“ у организацији Друштва де-

фектолога Београда

– 26.4.2017. Отворени дан

– 27.4.2017. Пети Савет родитеља

 

 

MAJ

– 3.5.2017. Две наставнице одржале предавање“Рад са ученицима са сметњама у разво-

ју – практични примери“ у ОШ „Петар Кочић“

– 8-12.5.2017. Ликовни радови на 40. изложби ликовног стваралаштва за децу и младе у

Педагошком музеју у организацији Друштва дефектолога Београда

– 8.5.2017. Друштво дефектолога Београда доделило диплому Школи за освојено IV мес

то на 40. изложби ликовног стваралаштва за децу и младе

-16.5.2017. Десето Наставничко веће

-17.5.2017. Шести Савет родитеља са радионицом „Превенција дигиталног насиља – Ме

ре заштите на друштвеним мрежама“

-19.5.2017. Манифестација «Шта све умем, шта све знам» у организацији Школе и уд-

ружења „Дај ми руку“   у школском дворишту

-24.5.2017. Пето Одељенско веће другог образовног циклуса (од V до VIII разреда )

-25.5.2017. Једанаесто Наставничко веће

– 25.5.2017. Отворени дан

-30.5.2017. Тридесет друга седница  Школског одбора

 

ЈУН

-1.6.2017. Излет за ученике у едукативни центар „Чардак“ у специјалном  резервату

„ Делиблатска пешчара“ у пратњи девет наставника, две медицинске сес-

тре и директора

– 2.6.2017. Ученици и наставници подручног одељења у Сурчину на полудневном из-

лету у Бојчинској шуми

-5.6.2017. На завршној смотри културно-забавних активности „Вољеном граду“ изве-

дена тачка на енглеском језику „Weels on the bus“

– 5.6.2017. Ученици подручног  одељења у ОШ „Вук Караџић“ у Сурчину учествовали

у обележавању Светског дана заштите животне средине ревијом рециклажних

костима и хуманитарним Екобазаром

– 7.6.2017. Инклузивна дружионица „Штафетне игре“ између ученика подручног одеље-

ња у Јакову и другара I разреда ОШ „ Вожд Карађорђе“ из Јакова

– 8.6.2017. На 29. дечјој олимпијади , под слоганом „Србија се воли, учи се у школи“, у

организацији ОШ „Антон Скала“ учествовало осам ученика

-9.6.2017. Пети Педагошки колегијум

-12.6.2017. Седми Савет родитеља

-12.6.2017. Радионица за родитеље у организацији Тима за сарадњу са породицом и

Школе родитељства

-13.6.2017. На Земунском стадиону одржана манифестација „Растимо уз плес“ на којој

су учествовали седам ученика и седам наставника

-14,15,16.6.2017. Завршни испит за ученике VIII разреда

-19.6.2017.  Пето Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда)

-19.6.2017. Шесто Одељенско веће другог образовног циклуса (од V до VIII разреда )

-19,20,21.6.2017. Разредни испит за VI разред

-20.6.2017. Прослава мале матуре

-23.6.2017. Седмо Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V до VIII разреда)

-23.6.2017. Шести Педагошки колегијум

-23.6.2017. Дванаесто Наставничко веће

-23-25.6.2017. На међународној конференцији “ Унапређење квалитета живота дјеце

и младих“ у Аранђеловцу, осам наставника, директор и помоћник директора

излагали су три стручна рада

-28.6.2017. Родитељски састанци

-29.6.2017. Tридесет трећа седница  Школског одбора

 

ЈУЛ

– 3.7.2017. Тринаесто Наставничко веће

 

АВГУСТ

-20.8.2017. Получасовни снимак о школи у емисији „Мало Ви, мало ми“ на РТС2

-22.8.2017. Четрнаесто Наставничко веће

-29.8.2017. Осми Савет родитеља

-28,29,30.8.2017. Разредни испити за VI и VII  разред

-30.8.2017. Седми Педагошки колегијум

-31.8.2017.  Осмо Одељенско веће другог образовног циклуса (од V до VIII разреда )

-31.8.2017. Седмо  Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда)

-31.8.2017. Петнаесто Наставничко веће