СЕПТЕМБАР
– 1.9.2017. Обележен почетак наставне године
– 6.9.2017. Приредба за прваке поводом уручења донације ГО Земун, ранчева
и школског прибора ђацима првацима
– 6.9.2017. Родитељски састанак Одељенског већа првог образовног циклуса
(од I до IV разреда)
– 6.9.2017. Родитељски састанак Одељенског већа другог образовног циклуса
(од V до VIII разреда)
– 14.9.2017. Прва седница Наставничког већа
– 15.9.2017. Први Савет родитеља
– 15.9.2017. Тридесет трећа седница Школског одбора
– 18.9.2017. Ученици, са својим наставницама, подручних одељења у Јакову и До-
бановцима посетили су ергелу коња у Прогару, где су јахали коње, а по-
том уживали у забавном парку и пикнику и шетњи Бојчинском шумом
– 19.9.2017. Ученици подручних одељења у Јакову и Добановцима, са одељенским
старешинама, посетили су манастир Фенек и уживали у знаменитостима
манстира и његовој архитектури
– 21.9.2017. Отворени дан
– 26.9.2017. Прво Одељенско веће првог образовног циклуса (од I до IV разреда)
– 26.9.2017. Прво Одељенско веће другог образовног циклуса (од V дo VIII разреда)
– 27.9.2017. Трибина Стручног мобилног тима « Ми о себи, други о нама »
– 29.9.2017. На манифестацији «И ја сам дете са ове планете», у организацији Удру-
жења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Нови Београд»,
пет ученика и пет наставника извели су две ритмичке тачке: «Ишли смо
у Африку» и «Заклео се бумбар»
– 29.9.2017. Постављени панои ученичких ликовних радова на тему « Mоји другови
свих генерација», пла катима за Дечју недељу «Градимо мостове међу ге-
нерацијама» и манифестацију Радост Европе «Свако дете има крила»
– 29.9 – 1.10.2017. Директор, Ана Николић и Бојана Стојановић, наставнице, изла-
гали два стручна рада на XIV интернационалној конференцији „The power of
knowledge“ у Солуну
ОКТОБАР
– 2.10.2017. Приредба поводом пријема првака у Дечји савез и гостовање предшколаца
из вртића „Браћа Абафи“ , који су учествовали у приредби
– 2.10.2017. У подручном одељењу у ОШ „22.октобар“ у Сурчину, одржана је радионица
„Моје је право да се храним здраво“ у којој су учествовали ученици II, III, IV,
V, VI, и VIII разреда са својим наставницама
– 3.10.2017. У школском дворишту подручног одељења у Јакову одржана је инклузивна
ликовна дружионица на тему „Слободно ликовно изражавање“
– 4.10.2017. Јавни час цртања на тему «Моји другови свих генерација» поводом Дечје
недеље
– 4.10.2017. Спортски дан у оквиру Дечје недеље у школском дворишту
– 4.10.2017. На Дану отворених врата у ГО Земун, поводом Дечје недеље, била су два
ученика у пратњи Мирјане Калуђеровић, руководиоца Дечјег савеза, и учес
твовала у програму рецитовањем две песме
– 4.10.2017. На манифестацији Радост Европе, у Центру «Сава», било је двадесет уче-
ника у пратњи родитеља
– 6.10.2017. Одржана инклузивна дружионица «Наши мостови су наше игре» у подручном
одељењу у ОШ «Сутјеска»
– 6.10.2017. Сусрет са Љиљаном Нинковић Мргић и Драгољубом Станковићем, песницима
који су поклонили своје књиге школској библиотеци, и Мирољубом Радосав-
љевићем Шамијем, гитаристом, поводом Дечје недеље
– 9.10.2017. Други Савет родитеља
– 10.10.2017. Тридесет четврта седница Школског одбора
– 12.10. 2017. Пројекат „Настава у природи“ : једнодневни излет тридесет шест ученика у
Бојчинску шуму у пратњи дванаест наставника, две медицинске сестре и ди-
ректора
– 13.10.2017. Дружионица у школском дворишту «Покрени…. промени» наставника и уче-
од I до IV у спортским активностима , које су организоване према програму
дружионице
– 17.10.2017. Градско такмичење у малом фудбалу
– 18.10.2017. Манастир Фенек обишли ученици подручних одељења у Јакову и Добанов-
цима у пратњи две наставнице и вероучитеља
– 20.10.2017. Систематски преглед ученика од I до IV разреда
– 24.10.2017. Посета седамнаест студената друге године Факултета за специјалну едукаци-
ју и социјалну рехабилитацију при НУБЛ и једне професорке из Бања Луке
– 25.10.2017. Отворени дан
– 27.10.2017. Систематски преглед ученика од I до IV разреда
НОВЕМБАР
– 2.11.2017. Други Педагошки колегијум
– 2.11.2017. Друго Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда )
– 2.11.2017. Друго Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V дo VIII разреда )
– 7.11.2017. Састанак Тима за сарадњу са породицом и Школе родитељства на тему
„Настава у природи“ – приказ пројекта који су реализовале Милијана Иво-
вић, Нела Вучак, Јелена Јовановић, Наташа Јовановић, наставнице, и Сла-
ђана Димитријевић, медицинска сестра
– 7.11.2017. Друга седница Наставничког већа
– 8.11.2017. Трећи састанак Савета родитеља на којем је одржала предавање„Гојаз-
ност и физичка активност код деце“ Кристина Радовић, медицинска сес-
тра
– 8.11.2017. Тридесет пета седница Школског одбора
– 14.11.2017. Три ученика учествовала у фитнес радионици „Енергија покрета“ у орга-
низацији школе „Вељко Рамадановић“
– 15.11.2017. Родитељски састанак Одељенског већа првог образовног циклуса
( од I до IV разреда)
– 15.11.2017. Родитељски састанак Одељенског већа другог образовног циклуса
(од V до VIII разреда )
– 27.11.2017. У школском дворишту посађено седам туја уз присуство чланова Е-Ro-
tary клуба и сарадника удружења „Дај ми руку“
– 28.11.2017. Отворени дан
-30.11.2017. Група ученика, једна наставница, помоћник директора и директор били
су на хуманитарној конференцији „Храбри не сагињу главе“ у ОЦ „Руђер
Бошковић“
ДЕЦЕМБАР
– 4.12.2017. Ученици су учествовали на манифестацији „Ти то можеш“ у организацији
Града Београда и Секретаријата за образовање и дечју заштиту извођењем
тачке „Здравица“
– 6.12.2017. Трећа седница Наставничког већа
– 7.12.2017. Тридесет шеста седница Школског одбора
– 9,10.12.2017. У школи одржан акредитован семинар „Изградња тима и вештина ко-
муникације“
– 11.12.2017. Четврти ванредни састанак Савета родитеља
– 15-17.12.2017. XV јубиларна међународна конференција Knowledge Capital of the
future на тему Knowledge in practice у Банском у Републици Бугарској
– 18.12.2017. Отворени дан
– 18.12.2017. Посета четрнаест студената II године и два професора Едукацијско – ре-
хабилитацијског факултета из Тузле
– 21.12.2017. Градско такмичење у шаху и пикаду
– 22.12.2017. Гостовање Драгице Николић и представника Фондације „Драгица Ни-
колић“ који су уручили новогодишње пакетиће и школски прибор уче-
ницима, а ученици и наставници извели су краћи програм
– 26.12.2017. Пети састанак Савет родитеља на којем је одржала предавање „Приказ ре-
зултата развијености лексикона код деце са сметњама у менталном разво-
ју“ Вања Арсеновић, логопед
– 27.12.2017. Посетили су нас ученици и двe професорке ОЦ „Руђер Бошковић“, који
су одгледали филм о нашој школи и приредбу, а затим обишли школу за
време наставе
– 28.12.2017. Састанак Тима за сарадњу са породицом и Школе родитељства на којем је
одржала предавање „Здрава исхрана“ Слађана Димитријевић, медицинска
сестра
– 29.12.2017. Пиредба поводом Нове 2018. године уз присуство родитеља и представ-
ника Фондације Ане и Владе Дивца
ЈАНУАР
– 4.1.2018. У Белом двору , поводом Божића, било је десет ученика са родитељима и
једном наставницом
– 17.1.2018. Тридесет седма седница Школског одбора
– 19.1.2018. Трећи Педагошки колегијум
– 25.1.2018. Школа је добила диплому за учествовање на ликовном конкурсу „Пред
ликом Светог Саве „ у организацији Пријатеља деце Земуна и Библиотеке
„Свети Сава“ из Земуна
– 25.1.2018. Група ученика од V до VIII разреда са три наставнице и социјалном рад-
ницом одржала је дружионицу Здрави стилови живота „Чаша витамина“
– 25.1.2018. У Просветном прегледу објављен је чланак и интервју Салима Горанца, ди-
ректора Школе
– 27.1.2018. Прослављена школска слава, Савиндан
– 29.1.2018. Треће Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда)
– 29.1.2018. Треће Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V до VIII разреда )
– 30.1.2018. Седмо Наставничко веће
ФЕБРУАР
– 13.2.2018. Родитељски састанак Одељенског већа првог образовног циклуса
(од I до IV разреда)
– 13.2.2018. Родитељски састанак Одељенског већа другог образовног циклуса
(од V до VIII разреда )
– 26.2.2018. Отворени дан
МАРТ
– 1.3.2018. Пето Наставничко веће
– 2.3.2018. Посета ученика и професора Средње школе за информационе технологије
ИХТС који су нам поклонили школски прибор
– 5.3.2018. Шести Савет родитеља
– 5.3.2018. Тридесет осма седница Школског одбора
– 7.3.2018. Поновна поста ученика и две професорке Средње школе за информационе
технологије ИХТС који су нам поклонили десет таблета
– 12.3.2018. Две наставнице одржале предавање „Рад са ученицима са сметњама у раз-
воју – практични примери“ у ОШ „Књегиња Милица“
– 14.3.2018. Тим за сарадњу са породицом и Школа родитељсрва одржали су презентац-
ју „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ за родитеље
– 16-18.3.2018. На шеснаестој међународној конференцији Knowledge in Practice у Вр-
њачкој Бањи школу су представљали директор, помоћник директора и три
наставнице излагањем четири стручна рада
– 20.3.2018. У школи је одржан семинар за групу запослених „Microsoft office 365“
– 23.3.2018. Дружење са Пеђолином и Драгољубом Станковићем, песнико за децу
– 26.3.2018. Шесто Наставничко веће
– 27.3. 2018. Инклузивна дружионица на тему „Ускрс“ ученика подручног одељења у
Јакову и ученика првог разреда ОШ „Вук Караџић“ из Јакова
– 27.3.2018. У склопу теме „Здрави стилови живота“ одржана је дружионица „Мој цвет“
десет ученика II и III разреда, који су са наставницима посадили цвеће у сак-
сије и обележили их својим именима с намером да их даље негују
– 27.3.2018. У Галерији Канцеларије за младе ГО Земун на отварању Васкршње изложбе
награђено је осликано дрвено јаје ученице Мелисе Алимовски РПП
– 27.3-2018. Отворени дан
– 28.3.2018. Седми Савет родитеља
– 28.3.2018. Посета учесника трибине „Социјално укључивање особа са сметњама у раз-
воју – моја реалност“ у организацији удружења „Дај ми руку“
– 31.3.2018. Продајна изложба ускршњих јаја код Храма Светог Саве на Врбицу
АПРИЛ
– 3.4.2018. Група ученика, у пратњи родитеља и једног наставника, на Белом двору по-
водом Ускрса
– 10.4.2018. Четврти Педагошки колегијум
– 10.4.2018. Тридесет девета седница Школског одбора
– 11.4.2018. Четврто Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда)
– 11.4.2018. Четврто Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V до VIII разреда )
– 12.4.2018. Осми Савет родитеља
– 12.4.2018. Седмо Наставничко веће
– 13,14.4.2018. Пробни тестови за ученике VIII разреда
– 17.4.2018. Родитељски састанак Одељенског већа првог образовног циклуса
(од I до IV разреда)
– 17.4.2018. Родитељски састанак Одељенског већа другог образовног циклуса
(од V до VIII разреда )
– 18.4.2018. Отворени дан
– 18.4.2018. Осмо Наставничко веће
– 19.4.2018. Девети Савет родитеља
– 19.4.2018. Четрдесета седница Школског одбора
– 20.4.2018. Педесет други Дан школе
– 20.4.2018. Ученици подручног одељења у Јакову допринели су успешности инклу-
зивне приредбе „Гледај да би ме боље разумео“
– 21-27.4.2018. Пројекат „Настава у природи“ у Катићима
MAJ
– 7.5.2018. Друштво дефектолога Београда Школи доделило диплому за освојено II
место на 41. изложби ликовног стваралаштва деце и младих са сметњама
у развоју
– 8.5.2018. Девето Наставничко веће
– 15.5.2018. Десето Наставничко веће
– 18,19.5.2018. Четврти међународни научно-стручни скуп и манифестација „ Шта све
умем, шта све знам – инклузија у пракси“
– 18.5.2018. Четрдесети јавни час цртања на Калемегдану
– 21.5.2018. Прилог о школи и манифестацији „Шта све умем, шта све знам“ објављен у
две емисије на РТС
– 22.5.2018. Четрдесет први Школски одбор
– 22.5.2018. Десети Савет родитеља
– 23.5.2018. Одлазак у позориште „Пинокио“ на представу „Барони ди макарони“
– 25.5.2018. Отворени дан
– 28.5.2018. Једанаести Савет родитеља на којем је Данијела Спасеновић, психолог одр-
жала предавање „Промене у пубертету и адолесценцији“
– 28.5.2018. Сценска секција ритмичком тачком „ Африка“ на 47. смотри културно-за-
бавних активности „Вољеном граду“ у организацији Друштва дефектолога
Београда
– 29.5.2018. Пето Одељенско веће другог образовног циклуса (од V до VIII разреда)
– 29.5.2018. Ученици подручних одељења у Јакову и Добановцима, у пратњи две настав
нице, посетили Наутичко село „Бисер“ у Бољевцима
– 29.5.2018. На манифестацији Предшколци плешу, у организацији ПУ „Симо Милоше-
вић“ из Земуна, учествовало је осам ученика и шест наставника
-30.5.2018. Једанаеста седница Наставничког већа
ЈУН
– 1.6.2018. Излет за ученике на Космај у пратњи осам наставника, две медицинске сес-
ре и директора
– 1.6.2018. Једнодневни излет у Бојчинску шуму ученика из подручног одељења у ОШ
„Вук Караџић“ у Сурчину у пратњи два наставника
– 4.6.2018. На завршној манифестацији 47. смотре културно-забавних активности рит-
мичка тачка „Африка“ изабрана је да учествује у програму манифестације
Радост Европе у октобру месецу 2018. године
– 5.6.2018. Пети Педагошки колегијум
– 5.6.2018. Ученици подручног одељења у ОШ „Вук Караџић“ у Сурчину обележили
Светски дан заштите животне средине учествовањем на продајној изложби
и две инклузивне радионице „Ткање на малом разбоју“ и „Мирисна радиони-
ца лаванде“
– 6,7,8.6.2018. Два ученика полагала разредни испит за осми разред
– 7.6.2018. На 30. дечјој олимпијади , под слоганом „Холивуд“, у организацији ОШ „Ан-
тон Скала“ учествовало пет ученика
– 8.6.2018. Стручно-едукативна посета двадесет студената, у пратњи једног професора,
са Медицинског факултета – одсек Сензорна интеграција из Фоче
– 14.6,2018. Четрдесет други Школски одбор
– 14.6.2018. Премијери филма о нашој школи „Једнаки“, који су снимили ученици ITHS,
присуствовали ученици VIII разреда, њихови родитељи, одељенске стареши
не у Средљој школи за информационе технологије
– 18,19,20.6.2018. Завршни испит за ученике VIII разреда
– 19.6.2018. Четрдесет трећи Школски одбор
– 21.6.2018. Прослава мале матуре
– 22.6.2018. Шести Педагошки колегијум
– 25.6.2018. Пето Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда)
– 25.6.2018. Шесто Одељенско веће другог образовног циклуса (од V до VIII разреда )
– 25-29.6.2018. Разредни испити
– 26.6.2018. Дванаесто Наставничко веће
– 28.6.2018. Дванаести Савет родитеља
– 28.6.2018. Родитељски састанци
ЈУЛ
– 3.7.2018. Тринаесто Наставничко веће
АВГУСТ
– 22.8.2018. Четрнаесто Наставничко веће
– 28.8.2018. Тринаести Савет родитеља
– 29.8.2018. Седми Педагошки колегијум
– 30.8.2018. Шесто Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда)
– 30.6.2018. Седмо Одељенско веће другог образовног циклуса (од V до VIII разреда )
– 28,29,30.2018.Завршни испит за ученике VIII разреда
– 31.8.2018. Петнаесто Наставничко веће