Превентивно- здравствену заштиту ученика  у школи спроводи  медицинско особље.

  • Пријем ученика
  • Здравствено хигијенски преглед
  • Припрема деце за оброк и пружање помоћи приликом оброка
  • Подела прописане медикаметозне терапије
  • Медицинске интервенције у потребним ситуацијама ( повреде, Епи напад итд.)
  • Учествовање у поступку систематских прегледа ученика

Професионално и љубазно медицинско особље сваког дана стоји спремно да пружи медицинску помоћ,  даје савет и одговори на питања везана за здравље ученика.

Радно време медицинске сестре је од 07:30h до 16:30h сваког радног дана.