MENUMENU

МУЛТИМЕДИЈАЛНА УЧИОНИЦА

Школа поседује мултимедијалну учионицу која је опремљења интерактивном таблом, рачунаром, пројектором, пројекционим платном и плазма телевизором са звучницима. У њој се могу изводити часови из различитих наставних предмета.

Примена мултимедијалног приступа омогућава наставницима успешније и квалитетније извођење наставе, а ученицима формирање јаснијих представа и појмова.

Овакав вид наставе значајно олакшава процес учења и усвајања нових садржаја.