Да бисмо побољшали квалитет наставног процеса, потрудили смо се да свака учионица буде опремљена рачунаром. Сви рачунари у школи су међусобно умрежени и имају брз приступ интернету као и интерну базу података, што ученицима и наставницима омогућава сталан приступ различитим садржајима.
Осим тога,  школа има и рачунарски кабинет (дигиталну учионицу са 10 рачунара) који се стално унапређује.
Досадашња пракса је показала да учење уз помоћ рачунара омогућава трајније памћење, боље препознавање и употребу онога што је упамћено, смањује напетост, појачава самовредновање, истрајност, такмичарски дух и заинтересованост ученика за рад.
[grandbanner xml=racunari]