MENUMENU

КОРЕКТИВНО ПРЕВЕНТИВНЕ ВЕЖБЕ И ИГРЕ

Корективно превентивне вежбе и игре подразумевају превенцију и корекцију деформитета кичменог стуба (кифоза, сколиоза, лордоза), превенцију и корекцију деформитета типа Х-ноге, О-ноге, равна стопала.
Значај ових вежби у очувању општег здравственог стања је изузетно велики.
Без физичког вежбања све структуре у организму слабе: зглобови, мишићи, органи, ткива…

Вежбама се повећава покретљивост, мишићна снага, еластичност, издржљивост, побољшава координација покрета; коригује се постура или став тела; поправљају функције већине органских система. Главни задатак корективних вежби је јачање оне мускулатуре за коју је утврђено да је слабије развијена. На тај начин се истовремено и смањује бол и ублажава деформитет.

На часовима се изводе и елементи спортских игара и плесова у складу са индивидуалним способностима ученика. Тако се постиже боља мотивисаност и ведрија атмосфера приликом вежбања…