Веронаука (православни катихизис) је предмет којим се ученицима преносе основне поставке хришћанства. Сврха ове наставе је да се деца упознају са садржајем  православне вере као и са животом у Цркви. Знања која се стичу на веронауци не представљају само поседовање информација о богословљу и обичајима, већ подразумевају и практичну, животну примену тих начела. Будући да је у православном хришћанству вероучење неодвојиво од делатног, активног живљења утемељеног на кључним принципима Богочовека Исуса Христа и Његове Цркве, ученици се упућују на то да се руководе сазнањима добијеним на часовима и да их реализују у свакодневном животу. У том циљу, ђацима се омогућава и повремено посећивање храмовних богослужења. Катихетска настава, дакле, представља преношење основних знања о вери, и давање животних смерница у оној мери у којој су деца спремна и вољна да их слободно прихвате и њима се руководе.