MENUMENU

О нама

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОШ“САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО“

Призренска  бр.37,Земун

Централа    011-307 69 22
Секретар    011-373 93 17
Директор  тел/факс:  011-316 58 82

Директор школе: Снежана Костић

ОШ «Сава Јовановић Сирогојно» је школа јединствене атмосфере и духа у којој се више од 50 годинa образују деца степена лаке и умерене менталне ометености и деца са аутистичним спектром. Налази се у Земуну у Призренској бр.37 у реновираној и пространој згради и једна је од највећих оваквог типа у Београду и Србији. У школи се тренутно образује преко 160 ученика.

С обзиром на то да смо добили специфичан  задатак да образујемо и васпитавамо децу са сметњама у развоју, један од главних циљева је пружање подршке и помоћи деци да се што боље социјализују и интегришу у друштвену заједницу. Упоредо са интензивним саветодавним радом са децом и родитељима, школа се труди да упозна ширу заједницу са проблемима са којима се ова деца и њихови родитељи  сусрећу, како би и њих и њихове проблеме учинила видљивим другима.

Наставници и остали запослени у школи свакодневно раде  да открију и покрену постојеће капацитете деце како би деца кроз стваралаштво бар на кратко заборавила на своју ситуацију и проблеме. Као доказ стоје бројне награде и признања са ликовних и драмских такмичења, којима је награђивана креативност наших ученика. Нису изостали ни пехари и медаље са градских и републичких такмичења СПОРТХУС-а.

Настава се одвија по предвиђеним наставним плановима за ЛМЗ, УМЗ и децу са аутистичним спектром и по Индивидуалним образовним плановима. Почевши од школске 2012/13.године настава од првог до трећег разреда одвија се према плановима за редовну школу, а уз коришћење Индивидуалних образовних планова. Велика пажња се посвећује и ваннаставним активностима. Деца  су укључена у рад кројачко везиљске , ткачке, еколошке и ликовно –керамичке радионице.

Кроз  радионице  развијамо манипулативну спретност деце, љубав према традицији и култури, ликовно-естетски сензибилитет, креативност. У школи постоје и фолклорна, драмско-рецитаторска, музичка, спортска и  саобраћајна секција.

Са ученицима ради стручно наставно особље-дипломирани дефектолози, олигофренолошког смера  и остручени предметни наставници (за физичко  васпитање, музичку и ликовну  културу, веронауку). Часови трају 45 минута.

Радни дан почиње  од 7:30 и траје  до 16:30.   За ученике  млађих разреда настава је организована као  целодневана, а за ученике старијих разреда  организован је продужени боравак. Током боравка у школи ученици имају организовану бесплатну исхрану. Ученицима  чији су родитељи  корисници  материјалне помоћи,  обезбеђена је исхрана преко Градског секретаријата за дечију заштиту. За остале ученике школа је  захваљујући донаторима успевала да обезбеди  ужину за све ученике.