ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2014/2015
sk.pr. I razred
sk.pr. II razred
sk.pr. III razred
sk.pr. IV razred
sk.pr. V razred
sk.pr. VI razred
sk.pr. VII razred
sk.pr. VIII razred
sk.pr.uvod
sk.pr.PPG
sk.pr.izborna nastava
sk.pr.pruzanje podrske
sk.pr.sekcije


 
ЗАКОНИ
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Zakon o osnovnoj skoli
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 
STATUT OS Sava Jovanovic Sirogojno
 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 2014/2015 са временом, местом, начином и носиоцима остваривања програма образовања и васпитања
ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ УЧЕНИКА И РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОД.
GODISNJI PLAN RADA 2011/2012 sa vremenom, mestom, nacinom i nosiocima ostvarivanja programa obrazovanja i vaspitanja
 
PRAVNI VODIC ZA RODITELJE
 
Распоред писмених задатака, контролних вежби и писмених провера знања за друго полугодиште школске 2012./2013. године
Pismeni zadaci, kontrolne vezbe i pismene provere znanja
Распоред писмених задатака, контролних вежби и писмених провера знања за прво и друго полугодиште школске 2013./2014. године
Raspored kontrolnih i pismenih zadataka
 
Напомена: Услед одлуке Министра Просвете да основне школе обустављају рад у периоду од 6.2.-17.2.2012. године, дошло је до измена у распореду писмених задатака, контролних вежби и писмених провера знања за друго полугодиште школске 2011./2012. године.
 
СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ШКОЛАМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА ОВИХ ШКОЛА
DOPIS MINISTRA

Prilog 1-1 Prilog 1-2 Prilog 1-3 Prilog 1-4 Prilog 1-5 Prilog 1-6

Prilog 2-1 Prilog 2-2

 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ, ДРУГИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД
SKOLSKI PROGRAM PRVI RAZRED I DEO
SKOLSKI PROGRAM PRVI RAZRED II DEO
SKOLSKI PROGRAM DRUGI RAZRED
SKOLSKI PROGRAM TRECI RAZRED
SKOLSKI PROGRAM CETVRTI RAZRED
 
PRAVILNICI
Pravilnik_o_ocenjivanju_osnovno
Pravilnik o IOPu
Pravilnik ponasanja u OS Sava Jovanovic Sirogojno ucenika, zaposlenih i roditelja