MENUMENU

ДОКУМЕНТА

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2014/2015

sk.pr. I razred
sk.pr. II razred
sk.pr. III razred
sk.pr. IV razred
sk.pr. V razred
sk.pr. VI razred
sk.pr. VII razred
sk.pr. VIII razred
sk.pr.uvod
sk.pr.PPG
sk.pr.izborna nastava
sk.pr.pruzanje podrske
sk.pr.sekcije


 

ЗАКОНИ

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o osnovnoj skoli

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

 

STATUT OS Sava Jovanovic Sirogojno

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 2014/2015 са временом, местом, начином и носиоцима остваривања програма образовања и васпитања

ИЗВЕШТАЈ О УСПЕХУ УЧЕНИКА И РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОД.

GODISNJI PLAN RADA 2011/2012 sa vremenom, mestom, nacinom i nosiocima ostvarivanja programa obrazovanja i vaspitanja

 

PRAVNI VODIC ZA RODITELJE

 

Распоред писмених задатака, контролних вежби и писмених провера знања за друго полугодиште школске 2012./2013. године

Pismeni zadaci, kontrolne vezbe i pismene provere znanja

Распоред писмених задатака, контролних вежби и писмених провера знања за прво и друго полугодиште школске 2013./2014. године

Raspored kontrolnih i pismenih zadataka

 

Напомена: Услед одлуке Министра Просвете да основне школе обустављају рад у периоду од 6.2.-17.2.2012. године, дошло је до измена у распореду писмених задатака, контролних вежби и писмених провера знања за друго полугодиште школске 2011./2012. године.

 

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ШКОЛАМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА ОВИХ ШКОЛА

DOPIS MINISTRA

Prilog 1-1 Prilog 1-2 Prilog 1-3 Prilog 1-4 Prilog 1-5 Prilog 1-6

Prilog 2-1 Prilog 2-2

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ, ДРУГИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД

SKOLSKI PROGRAM PRVI RAZRED I DEO

SKOLSKI PROGRAM PRVI RAZRED II DEO

SKOLSKI PROGRAM DRUGI RAZRED

SKOLSKI PROGRAM TRECI RAZRED

SKOLSKI PROGRAM CETVRTI RAZRED

 

PRAVILNICI

Pravilnik_o_ocenjivanju_osnovno

Pravilnik o IOPu

Pravilnik ponasanja u OS Sava Jovanovic Sirogojno ucenika, zaposlenih i roditelja