СЕПТЕМБАР

-1.9.2018. Обележен почетак наставне године

– 5.9.2018. Родитељски састанак  Одељенског већа првог образовног циклуса

( од I до IV разреда)

– 5.9.2018. Родитељски састанак  Одељенског већа  другог образовног циклуса

(од V до VIII разреда)

-6.9.2018. Прва седница Школског одбора

-6.9.2018. Посебна седница Наставничког  већа

– 7.9.2018. Први Педагошки колегијум

-11.9.2018. Друга седница Школског одбора

-13.9.2018. Први Савет родитеља

– 14.9.2018. Трећа седница Школског одбора

-14.9.2018. Прва седница Наставничког већа

-18.9.2018. Други Савет родитеља

-21.9.2018. Градско такмичење „Шта знаш о саобраћају“

-24.9.2018. Четврта седница Школског одбора

– 25.9.2018. Прво Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда )

– 25.9.2018. Прво Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V дo VIII разреда )

– 27.9.2018. Отворени дан

-27.9.2018. Пета седница Школског одбора

– 27-29.9.2018. Директор излагао стручни рад на XVIII међународној конференцији

„The power of  knowledge“  у Agia Trriada у Грчкој

-28.9.2018. На једнодневном излету на Космају, у оквиру реализације пројекта Настава у

природи, било је 25 ученика, седам наставника и две медицинске сестре

ОКТОБАР

-1.10.2018. Сусрет са песником Владаном Зецом поводом Дечје недеље

– 3.10.2018. На Дану отворених врата у ГО Земун, поводом Дечје недеље, био је Мате-

ја Панић VII3  у пратњи Наташе Петриновић, руководиоца Дечјег савеза,

и учествовао  у програму рецитовањем  песме „Јесен“

-3.10.2018. Пријатељи деце Земуна доделили су диплому за ликовни рад на тему „Мо-

је право да живим срећно и здраво“

-3.10.2018. Спортски дан у оквиру Дечје недеље у школском дворишту

-3.10.2018. Цртање на слободну тему у школском дворишту ученика подручног оде-

љења у Јакову

-4.10.2018. На Сусрету пријатељства у Дечјем културном центру, у оквиру манифес-

тације Радост Европе“, пет ученица и две наставнице извеле су ритмичку

тачку „Африка“

-4.10.2018. Јавни час цртања на тему „Круг пријатељства“ испред школе рализовало

осамнаест ученика и пет наставника

-4.10.2018. Ученици подручног одељења у Јакову и прваци ОШ „Вук Караџић“ учес-

твовали су у „Играма без граница“ у Фан парку у Бечмену

-5.10.2018. Приредба поводом пријема првака у Дечји савез

-5.10.2018. Ученици подручног одељења у Јакову дружили су се уз друштвене игре са

ученицима III разреда ОШ“Вук Караџић“

-5.10.2018. Пет ученика, у пратњи родитеља, на традиционалном завршном концерту

Манифестације Радост Европе у Центру „Сава“

-8.10.2018. Пет ученика, у пратњи две наставнице, на концерту Иве Икон, џез певачи-

це, у Школи за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“

– 11.10.2018. Шеста седница Школског одбора

-12.10.2018. Поводом „Месеца књиге“ три ученика учествовала у приредби у огани-

зацији Актива школских библиотекара ГО Земун и Сурчин

-16.10.2018. Други Педагошки колегијум

-17.10.2018. Трибина Стручног мобилног тима „Инклузија у пракси – системско ре-

шење пружања додатне подршке у образовању и васпитању деце са смет-

њама у развоју“

-18.10.2018. Радионицу „Јесење сређивање дворишта – животне вештине“ реализова-

ли ученици РПП, II1,II2 са координаторима: помоћником директора и јед-

ном наставницом, а прикључиле су се још три наставнице, психолог и јед-

на медицинска сестра

-18.10.2018. Посета Дечјег филмског фестивала у Кокбанк дворани на пројекцији фил-

ма „Фердинанд“

-20.10.2018.  Акредитован семинар  “Развој самопоуздања и вештина комуникације“

за 31 члана Наставничког већа

-23.10.2018. Посетили су нас гости из Црне Горе, који су обишли школу и Исцелитељ-

ски врт: Горан Ројевић ( Хуманитарна организација за помоћ особама са

сметњама у развоју „Дечје срце“), Рада Копривица ( Дневни центар за де-

цу са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом Никшић), Марина Ву-

јовић ( Дневни центар за децу и омладину са сметњама и тешкоћама у раз-

воју Подгорица)

-31.10.2018. Отворени дан

НОВЕМБАР

-2.10.2018. Трећи Савет родитеља

-6.11.2018. Трећи Педагошки колегијум

– 6.11.2018. Друго Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда )

– 6.11.2018. Друго Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V дo VIII разреда )

– 7.11.2018. Друга седница Наставничког већа

– 15.11.2018. Родитељски састанак  Одељенског већа првог образовног циклуса

( од I до IV разреда)

-15.11.2018.  Систематски преглед ученика од I  до  IV  разреда

– 15.11.2018. Родитељски састанак  Одељенског већа  другог образовног циклуса

(од V до VIII разреда )

-20.11.2018. Отворени дан

– 20.11.2018. Седма седница Школског одбора

-23.11.2018. Систематски преглед ученика од V  до VIII разреда

-28.11.2018. Четврти састанак  Савета родитеља на којем је одржала предавање „Самопо-

служивање, тоалетни тренинг код деце са аутизмом“ Слађана Димитрије-

вић, медицинска сестра

-29.11.2018. Десет ученика, у пратњи три наставника и библиотекара, на 12. међународ-

ном фестивалу науке „Земља будућности“

ДЕЦЕМБАР

-4.12.2018. Секретаријат за образовање дечју заштиту доделио захвалницу за учество

вање на манифестацији „Ти можеш“ када су деца РППГизвела тачку „Кажи,

покажи“

-5.12.2018.  Девета седница Школског одбора

-5.12.2019. Састанак са Снежаном Костић, новим директоро установе

-13.12.2018. Трећа седница Наставничког већа

-14.12.2018. Пети Савет родитеља

-14.12.2018. Тридесет ученика у пратњи наставника у „Ушћу Coca –Cola чаробном

Граду“

-17.12.2018. Отворени дан

-17.12.2018. Десета седница Школског одбора

-20.12.2018. Треће Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда )

-20.12.2018. Треће Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V дo VIII разреда )

– 21.12.2018. Родитељски састанак  Одељенског већа првог образовног циклуса

( од I до IV разреда)

– 21.12.2018. Родитељски састанак  Одељенског већа  другог образовног циклуса

(од V до VIII разреда )

-25.12.2018. Градско такмичење у пикаду и шаху

– 26.12.2018. Радионица прављења новогодишњих колача

-27.12.2018. Посета представника Фондације Драгице Николић

-27.12.2018. Радионица израде новогодишњих честитки

-27.12.2018. Инклузивна новогодишња приредба ученика подручног одељења у Јакову

са својим вршњацима из ОШ «Вожд Карађорђе»

-28.12.2018. Четврта седница Наставничког већа

-28.12.2018. Десета седница Школског одбора

-28.12.2018. Приредба и прослава Нове године

ЈАНУАР

–  4.1.2019. У Белом двору , поводом Божића, било је шест ученика са родитељима и

једном наставницом

-9.1.2019. Пета седница Наставничког већа

-10.1.2019. Десета седница Школског одбора

-17.1.2019. Једанаеста седница Школског одбора

-24.1. 2019. Чеврти Педагошки колегијум

-24.1.2019. Шести састанак Савета родитеља

-27.1.2019. Прослава школске славе – Савиндана

-29.1.2019. Четврто  Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда )

-29.1.2019. Четврто  Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V дo VIII разреда )

-30.1.2019. Шеста седница Наставничког већа

ФЕБРУАР

-1.2.2019. Тринаеста седница Школског одбора

-21-24.2.2019. На Данима дефектолога представљена два рада: „Процена развојних

способности и подршка дечаку PDD-NOS“ А. Бокун, Д. Челаревић, С.

Драговић у сарадњи са А. Ђурић-Здравковић са ФАСПЕР-а и „Усваја-

ње вештине читања применом картица са називима и сликама објеката“

М. Стијовић и М. Славковић

-25.2.2019. Отворени дан

-26.2.2019. Родитељски састанак  Одељенског већа првог образовног циклуса

( од I до IV разреда)

– 27.2.2019. Родитељски састанак Одељенског већа  другог образовног циклуса

(од V до VIII разреда )

МАРТ

-4.3.2019. Ученици из подручног одељења у Јакову учествовали у пројекту „Безбедност

саобраћају“ заједно са својим другарима из ОШ „Вожд Карађорђе“

-6.3.2019. Седма седница Наставничког већа

-6.3.2019. Ликовна радионица поводом 8. марта

-7.3.2019. Четрнаести Школски одбор

-8.3.2019. У подручном одељењу у Сурчину ученици ручно израђеним цветовима и пес-

мом у холу обрадовали све припаднице женског пола

-13.3.2019. Гостовање ученика ИТ академије

-14.3.2019. Седми Савет родитеља на којем је одржано предавање „Како препознати дис

криминацију и избећи конфликт“

-19.3.2019. Отворени дан

-20.3.2019. Поводом Светског дана позоришта за децу и младе гостовали смо у луткар-

ском позоришту „Пинокио“ и одгледали представу „Ружно паче“

-21.3.2019. Градско такмичење у стоном тенису

-25.3.2019. Петнаести Школски одбор

АПРИЛ

 • 4.2019. Три ученика на радионици цртања поводом Светског дана аутизма у Уста-

нови за децу и младе „Сремчица“

 • 4.2019. Радионица „Ми све можемо“поводом Светског дана аутизма у школи
 • 8,9.4.2019. Стручно- педагошки надзор
 • 4.2019. Чеврти Педагошки колегијум
 • 4.2019. Пето Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда)
 • 4.2019. Пето Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V до VIII разреда )
 • 4.2019. Ускршња дружионица ученика, родитеља и наставница II2
 • 4.2019. Осма седница Наставничког  већа
 • 4.2019. Две ученице освојиле награде на ликовном конкурсу поводом Ускрса у ор

ганизацији Пријатеља деце Земуна

 • 17.4.2019. Родитељски састанак Одељенског већа првог образовног циклуса

( од I до IV разреда)

 • 4.2019. Родитељски састанак Одељенског већа  другог образовног циклуса

(од V до VIII разреда )

 • 20.4.2019. Продајна изложба ускршњих јаја код Храма Светог Саве на Врбицу
 • 4.2019. Ученици подручног одељења из Сурчина, у пратњи наставнице Ј. Кне

жевић Крговић, са вршњацима из ОШ „Вук Караџић“ на Калемегдану

поводом  обележавања Дана сећања на жртве Холокауста и учествова-

ња на конкурсу „Холокауст-култура Европе“ у организацији Хавер Ср-

бија

 • 4.2019. Осми Савет родитеља са предавањем „Примена различитог материјала у

реедукацији психомоторике“ наставница Александре Бокун, Невене Љу-

бисављевић

 • 4.2019. Отворени дан
 • 4.2019. Група ученика, у пратњи родитеља и библиотекара, на Белом двору пово-

дом Ускрса

 • 24 .4.2019. Инклузивна дружионица „Стиже Ускрс“ ученика подручног одељења у

Јакову са вршњацима из ОШ „Вожд Карађорђе“

 • 4.2019. Шеснаести Школски одбор

 

MAJ

– 6.5.2019. Отворена 42. изложба ликовног стваралаштва деце и младих са сметњама

у развоју у Педагошком музеју у организацији Друштва дефектолога Београда

на којој су постављени ликовни и керамички радови и накит од филцоване ву-

не  наших ученика

-8.5.2019. Одржано тестираље ученика осмог разреда у Средњој занатској школи

-9.5.2019. Сусрет  наших ученика са студентима  IV године ФАСПЕР-а, који су им по-

клонили школски прибор и гардеробу

-11.5.2019. На Земунском кеју одржана манифестација цртања на тему „Крв живот зна-

чи“  у организацији Црвеног крста Земуна

-14.5.2019. Студијска посета професора и студената Московског обласног државног уни

верзитета Факултета за специјалну педагогију и психологију

-17.5.2019. Педесет трећи Дан школе и одржана манифестација „Шта све умем, шта све

знам“

-21.5.2019. Седамнаести Школски одбор

-22.5.2019. Ученици подручних одељења у Сурчину учествовали у пројекту „Где год на-

ђеш згодно место, ти дрво посади“ у Бојчинској шуми поводом Светског да-

на очувања биодиверзитета

-23.5.2019. Градско такмичење у кошарци

-24.5.2019. Отворени дан

-25,26.5.2019. На VI стручно-научном скупу са међународним учешћем „Актуелности о

едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“ представљен рад

„Значај ваннаставних активности у раду са ученицима са сметњама у развоју“

аутора А. Николић и Н. Мандић

-27.5.2019. Девети Савет родитеља са предавањем „Ставови и очекивања родитеља деце

са сметњама у развоју“ Снежане Срећковић, социјалне раднице и радиони-

цом „Реаговања у случајевима дигиталног насиља“

-28.5.2019. Шесто  Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V до VIII  разреда )

-29.5.2019. Гостовање Позоришта лектира „Владимир Јевтовић“ Ивана Јевтовића, ос-

нивача и глумца

– 30.5.2019. Девето Наставничко веће

ЈУН

– 4.6.2019. На завршној манифестацији 48. смотре културно-забавних активности рит-

мичка тачка „Каубоји“ изабрана је да учествује у програму  манифестације

Радост Европе у октобру месецу 2019. године у оквиру Дечје недеље

-5.6.2019.  Oсамнаести Школски одбор

-6.6.2019. Одлазак у позориште „Пинокио“ на представу „Бајка о рибару и рибици“

-6.6.2019. Посета студената и професора  студијског програм за специјалну едукацију

и рехабилитацију Медицинског факултета из Фоче Универзитета Источно

Сарајево

– 7.6.2019. Седми Педагошки колегијум

– 7.6.2019. Школи додељена захвалница за отворено срце, сарадњу и подршку на Деч-

јој олимпијади

-10.6.2019. Јавни час цртања на Калемегдану

-13.6.2019. Девети   Савет родитеља са радионицом „Улога породице у фирмирању здра-

вих стилова живота“ Терезије Спасојевић, психолога

„Улога породице у формирању здравих стилова живота“

-14.6.2019. Прослава мале матуре

-17,18,19.6.2019. Завршни испит за ученике VIII  разреда

– 20.6.2019. Пето Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда)

-20.6.2019. Шесто  Одељенско веће другог образовног циклуса (од V до VIII разреда )

-21.6.2019. Десета седница Наставничког већа

-24,25,26.6.2019. Разредни испит

-24.6.2019. Родитељски састанак за ученике VIII  разреда

-24.6.2019. Деветнаести Школски одбор

-28.6.2019. Осми Педагошки колегијум

-28.6.2019. Родитељски састанак  Одељенског већа првог образовног циклуса

( од I до IV разреда)

– 28.6.2019. Родитељски састанак Одељенског већа  другог образовног циклуса

(од V до VIII разреда )

ЈУЛ

2.7.2019. Једанаеста  седница  Наставничког  већа

АВГУСТ

-20,21,22.8.2019. Завршни испит за ученике VIII  разреда у августовском року

– 21.8.2019. Дванаеста  седница Наставничког већа

– 29.8.2019. Седмо  Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда)

– 29.8.2019. Осмо  Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V до VIII  разреда )

-29.8.2019. Тринаеста седница Наставничког већа

– 29.8.2019. Двадесети Школски одбор

– 30.8.2019. Десети Савет родитеља