Школско двориште представља најживописније место у школском комплексу, место за игру, разоноду, рекреацију, учење, једном речју, место са много потенцијала. Захваљући Фондацији “Драгица Николић”, замисли директора школе-Салима Горанца и идејном пројекту “Исцелитељски врт” пејзажног архитекте Наде Зеремски, школа је спровела поступак уређења дворишта, по стандардима који одговарају и задовољавају све потребе ученика, а у складу су са савременим методама рада са децом са сметњама у развоју.
Исцелитељски врт чине равномерно распоређене и опремљене зоне различитих намена за боравак деце на отвореном: спортска игралишта, терапијски врт и воћњак. Врт је израђен од различитих материјала (бехатон, цигла, бетон, дрво, камен, тартан подлога, трава) који се користе за означавање преласка из једне у другу зону; он садржи разноврсну биљну вегетацију у погледу величине, боје, облика, текстуре, мириса; опрему и реквизите од различитих природних материјала, удараљке, бубњеве И друге инструменте; помоћне објекте и кутке за осамљивање, уколико дете за тим има потребу. Разноврсност и специфичност материјала и опреме у свакој од зона има за циљ стимулисање сензомоторних активности (аудитивне, визуелне, тактилне, олфакторне перцепције и дискриминације), као и њихову интеграцију Посебан значај врта је у могућности измештања наставе из затвореног простора у природно окружење.
Исцелитељски врт је мултисензорно опремљен и комуникацијски добро организован простор, представља терапијску целину јер омогућава хортикултуралну терапију, музикотерапију, терапију игром и покретом, арт терапију, сензомоторну и психомоторну стимулацију, као и одмор и релаксацију.