Илмудин верска настава (Исламска веронаука) је изборни предмет који се шест година редовно изводи у школи. То је предмет који учи децу о вери, о једином Богу (Алаху). Првенствени задатак је да деца науче основна начела веровања у Исламу, путем литературе- књиге и главну књигу Кур΄ан и керим, План и програм рада базиран је  да се ученици од I – VIII разреда образују и васпитавају у духу и моралу да поштују другу веру и упознају своју веру у потпуности.
На крају школовања ученици могу самостално да примењују оно што су усвојили из веронауке, шта је Ислам и како припадници Исламске вероисповести треба да се понашају.