СЕПТЕМБАР

-1.9.2021. Почела нова школска година у складу са Упутством Министарсва

просвете, науке и технолошког развоја и Кризног штаба  због епи-

демиолошке ситуације и и први пут у историји почетак школе обе-

лежен  интонирањем државне химне „Боже правде“ на почетку

првог часа

-1.9.2021. Први састанак Педагошког колегијума

-2.9.2021.  Родитељски састанак  Одељенског већа првог образовног циклуса

( од I до IV разреда)

– 2.9.2021. Родитељски састанак  Одељенског већа  другог образовног циклуса

(од V до VIII разреда)

– 3.9.2021. Терапеутски блок обогаћен отварањем мултифункционалне беле собе ,

с циљем да подржи развој чула, говора, фине и грубе моторике, као и

смирујуће и опуштајуће окружење

-7.9.2021. Прво онлајн  Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда )

– 7.9.2021.  Прво онлајн Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V дo VIII разреда )

-13.9.2021. Други  састанак Педагошког колегијума

-14.9.2021. Први састанак Савета родитеља

-14.9.2021. Прва он лајн седница Наставничког већа

-15.9.2021. Тридесет пета седница Школског одбора

-21.9.2021. Ученици од III  до VI   разреда  добили су  на коришћење таблете

ОКТОБАР

-4.10.2021. На ликовном он лајн конкурсу „Дете је дете да га волите и разумете“

награђена два рада

-4.10.2021. Јавни час ликовне културе „Желим…“ у ликовном кабинету у оквиру

Дечје недеље

-4.10.2021. На часу Музичке културе у подручном одељењу у ОШ „Вук Караџић“

у Сурчинуученици слушали и певали песму „Деца су украс света“

-4.10.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „22. Октобар“ у Сурчину присус-

твовали предавању „ Моје  право да живим сречно и здраво“

-4.10.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „Вожд Карађорђе“ у Јакову учес-

твовали на изложби дечјих радова на тему „Дете је дете да га волите

и разумете“

-5.10.2021. Сусрет са песником Кокошар Мирославом у школској библиотеци у

oквиру Дечје недеље

– 5.10.2021. На часу Ликовне културе у подручном одељењу у ОШ „Вук Караџић“

у Сурчинуученици цртали и бојили на тему „Моја интересовања

-5.10.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „22. Октобар“ у Сурчину уредили

пано на тему „Дете је дете да га волите и разумете“

-5.10.2021. Ученици су се придружили својим другарима из  ОШ „Вожд Карађорђе“

у Јакову у осликавању школског дворишта кредама у боји

-5.10.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „22. Октобар“у Сурчину поставили

су своје радове на паноу на тему „Дете је дете да га волите и разумете“

-6.10.2021. Због лоших временскох услова, спортски дан је реализован у сензо-мо-

торном кабинету извођењем програма уз употребу различитих средста-

ва и реквизита

-6.10.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „22. октобар“ у Сурчину присуство-

вали су маскенбалу на тему „Јесен“

-6.10.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „Вук Караџић“ у Сурчину на часу

српског језика читали су „Буквар дечјих права“ и писали на тему „Имам

право“

-7.10.2021. Трећи састанак Педагошког колегијума

-7.10.2021. Због кише, у ликовном кабинету група ученика и наставница ликовне кул

туре одржали су ликовну радионицу „Јесењи пејзаж“

-7.10.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „22. октобар“ у Сурчину шетњом кроз

парк уочавали су промене које доноси  јесен

-7.10.2021. Ученици у подручном одељењу у ОШ „Вожд Карађорђе“реализовали су

инклузивну ликовну радионицу „Мостови међу генерацијама“

-8.10.2021. Ученици у подручном одељењу у Сурчину у ОШ „22. октобар“украсили

су учионицу у складу са годишњим добом – јесени

-8.10.2021. Ученици у подручном одељењу у  Сурчину у ОШ „Вук Караџић“ на часу

техничког образовања, израдили су пано колаж техником на тему „Дрво

дечјих права“

-8.10.2021. Одржана је приредба поводом пријема првака у Дечји савез

-26.10.2021. Друго Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда )

-26.10.2021. Друго Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V дo VIII разреда ——28.10.2021. Четврти сатанак Педагошког колегијума

-29.10.2021. Састанак Школског одбора

НОВЕМБАР

-2.11.2021. Родитељски састанак  Одељенског већа првог образовног циклуса

( од I до IV разреда)

– 2.11.2021. Родитељски састанак  Одељенског већа  другог образовног циклуса

(од V до VIII разреда)

-3.11.2021. Трећа он лајн  седница Наставничког већа

-4.11.2021. Двадесет девета седница Школског одбора

-4.11.2021. Други Савет родитеља са предавањем „Нови сојеви COVID -19 пост

ковид“ Слађане Димитријевић, медицинске сестре

-16.11.2021. Ученици на кућној настави урадили су ликовне радове који показују

јесење чаролије у складу са стихом „Златно лишће са грана пада, за игру

је време сада…..“

 • 11.2021.Трећи Савет родитеља
 • 11.2021. Тридесета седница Школског одбора
 • 11.2021. Радионицу „Свиђа ми се како изгледам“ реализовале Јелена Јова-

новић, руководилац Тима за заштиту ученика од дискриминације, наси-

ља, злостављања и занемаривања, и Јелена Антић, психолошкиња

ДЕЦЕМБАР

 • 13.12.2021. На ликовном конкурсу „Дај ми моћ да обасјам ноћ“ ученик Давид Стан-

ковић V1освојио прву награду, а Небојша Степановић, наставник ликовне

културе, проглашен за најбољег наставника који је учествовао на конкурсу

 • 12.2021.Дружионица израде новогодишњих украса у старијим разредима „Ново-

годишња чаролија“

 • 12.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „Вук Караџић “ у Сурчину слушали

су и певали дечје новогодишње песме

 • 12.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „22. октобар“ у Сурчину украсили

су врата учионице Деда Мразом

 • 20 – 24.12. 2021.Ученици подручног одељења ОШ „Стеван Сремац“ у Добановцима

израђивали украсе, честитке и пано

 • 12.2021. Нова година на језицима света
 • 12.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „Вук Караџић“у Сурчину израдили

су новогодишње украсе и декорацију

 • 12.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „22. октобар“ у Сурчину урадили су

Заједнички  рад – нацртали и обојили велику новогодишњу јелку

 • 12.2021. Празнична драмска радионица
 • 12.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „Вук Караџић“ у Сурчину рецито-

вали су Новогодишњу песму и записивали жеље Деда Мразу

 • 12.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „22. октобар“ у Сурчину израдили

су украсе за новогодишњу јелку

 • 12.2021. Ученици Кућне наставе окитили јелке
 • 12.2021. Новогодишње караоке
 • 12.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „22. октобар“ у Сурчину уредили су

новогодишњи пано

 • 12.2021. Кићење јелке у школском дворишту
 • 12.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „Вук Караџић“ у Сурчину украсили

су пано и учионицу

 • 12.2021. Дрво жеља
 • 27.12.202Треће Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV разреда )
 • 27.12.2021.Треће Одељенско веће другог образовног циклуса (од V дo VIII разреда )
 • 12.2021. Инклузивна новогодишња дружионица „Новогодишње јелке“ ученика

подручног одељења у Јакову са ученицима I и II разреда ОШ „Вожд Ка-

рађорђе“

 • 12.2021.Ученици подручног одељења у ОШ „Стеван Сремац у Добановцима оки

тили су јелку

 • 12.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „22. октобар“ у Сурчину израдили

су новогодишње честитки

 • 12.2021. Ученици Кућне наставе израдили новогодишње честитке
 • 12.2021. Мали новогодишњи хор и оркестар
 • 12.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „22. октобар“ у Сурчину израдили

су пахуљице од папира и украсили прозоре учионице

 • 12.2021. Новогодишња слатка радионица ( мирисни колачићи )
 • 12.2021. Ученици подручног одељења у ОШ „22. октобар“ у Сурчину слушали

су новогодишње песмице

 • 12.2021. Четврта онлајн седница Наставничког већа
 • 12.2021. Тридесет прва седница Школског одбора
 • 12.2021. Четврти састанак Педагошког колегијума
 • 12.2021. Новогодишњи плес и подела пакетића
 • 12.2021. У подручним одељењима организоване прославе уз поделу пакетића

ЈАНУАР

-26.1.2022. Родитељски састанак  Одељенског већа првог образовног циклуса

( од I до IV разреда)

-26.1.2022. Родитељски састанак  Одељенског већа  другог образовног циклуса

(од V до VIII разреда)

– 26.1.2022. Подела пакетића поводом Дана Светог Саве

-27.1.2022. Oбележена школска слава – Савиндан видео прилогом који је постављен на

сајту и фејсбук страници школе

-27.1.2022. На ликовном онлајн конкурсу „Лик и дело Светог Саве“ награђен један рад

ФЕБРУАР

 • 2.2022. Шеста седница Наставничког већа
 • 17-20.2.2022. На Данима дефектолога, међународној конференцији, наша школа је

представила пет радова

 • 2.2022. Обележен међународни дан борбе против вршњачког насиља –  „Дан ро-

зе мајица“

 • 2.2022. Ђаци прваци, у оквиру пројекта Министарства просвете, науке и техно-

лошког развоја у школском дворишту засадили саднице два бела бора,

два дрвета генерације

 • 2.2022. Чеврти састанак Савета родитеља
 • 2.2022. Тридесет девета седница Школског одбора

МАРТ

 • 3.2022. Школа је добила захвалницу за учествовање у четвртој акцији Друштва

школскох библиотекара Србије Читајмо гласно поводом обележавања

Националног дана књиге 28. фебруара

 • 3.2022. Дан жена обележен ликовним радовима истакнутим на паноима и израдом

честитки

 • 3.2022. Одлазак у Дом  омладине на манифестацију „И ми имамо таленат“ у ор-

ганизацији  школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“

 • 3.2022. Час поводом Светског дана јабуке, 21. октобра, изабран је за Пример до-

бре праксе и налази се на сајту Друштва школских библиотекара Србије

Ризница идеја и примера добре праксе

 • 25,26.3 Пробни завршни испит за ученике осмог разреда
 • 3.2022. Пети састанак Савета родитеља уз ПП радионице „Свиђа ми се како из-

гледам“ Јелене Антић, психолошкиње, и Јелене Јовановић, руководиоца

Тима за борбу против

 • 3.2022. Седма седница Наставничког већа

АПРИЛ

-2.4.2022. Група ученика, у пратњи родитеља, били су гости ФК Партизан на фуд-

балској утакмици

-5.4.2022. Четврто онлајн  Одељенско веће првог образовног циклуса ( од I до IV раз-

реда)

– 5.4.2022. Четврто  онлајн  Одељенско веће другог образовног циклуса ( од V дo VIII

разреда)

-7.4.2022. Осма седница Наставничког већа

-7.4.2002. Четрдесета седница Школског одбора

-8.4.2022. Родитељски састанак  Одељенског већа првог образовног циклуса

( од I до IV разреда)

-8.4.2022. Родитељски састанак  Одељенског већа  другог образовног циклуса

(од V до VIII разреда)

-12.4.2022. Прослава 56. Дана школе у дворишту

-12.4.2022. Девета седница Наставничког већа

-13.4.2022. Четрдесет прва седница Школског одбора

-15.4.2022. Одржан акредитован семинар „Aугментативна и алтернативна комуника-

кација – израда средстава и примена у пракси“ у школи

-16.4.2022. Продајна изложба код Храма Светог Саве на Врбицу

– 20.4.2022. Додељене су захвалнице и награде за три рада на ликовном онлајн конкурсу

„Васкршње ликовне радости 2022. Године“ у организацији Пријатеља деце

Земуна

MAJ

 • 5.2022. Дружионица “Пролећне чаролије – примена мултимедијалног средства

„Пчелице“ и асистивних технологија у настави“

 • 5.2022. Настава није одржана због дојаве о постављеној бомби
 • 5.2022. У школском дворишту одржан матурантски плес
 • 5.2022. Одржана и медијски пропраћена манифестација „Шта све умем, шта све

знам“  са ученицима редовних школа и школа за децу са сметњама у раз-

воју који су својим тачкама обогатили наш програм

ЈУН

 • 6.2022. Посетила нас група студената, будућих дефектолога, из Фоче
 • 6.2022. У Дневнику РТС1 у 19,30 у вести, у вези са научним скупом о аутизму,

био је и прилог  у коме су наши ученици изводили фолклорну тачку и

учествовали у ликовној радионици

 • 6.2022. Ревијални наступ групе ученика и наставника у Дому омладине на вели-

ком фестивалу плеса и здравља „Играјмо и живимо здравије“ у органи-

зацији SAPO

 • 6.2022. Награђен ликовни рад ученице Алисе Ћерими 6/2 на ликовном конкурсу

„Упознајмо птице и помозимо им да буду слободне“

 • 6.2022. Настава није одржана због дојаве да је у школској згради постављена

бомба и извршен преглед објекта

 • 6.2022.Одржана стручна трибина „Родитељ, уз нашу подршку, водитељ“ онлајн

преко Zoom апликације

 • 6.2022. Шести Савет родитеља на коме су Сандра Драговић и Ирена Перић одр-

жале предавање „Родитељ као десна рука учитеља – функционална упо-

треба школског знања у свакодневном животу“

 • 6.2022. Пета седница Одељенског већа  другог образовног циклуса  (од V до VIII

разреда)

 • 6.2022. Десета седница Наставничког већа
 • 6.2022. Четрдесет други састанак Школског одбора
 • 13-17.6.2022. Припремна настава за ученике VIII разреда за Завршни испит
 • 6.2022. Одржано годишње тестирање ученика IV разреда сходно упутству Ми-

нистарства просвете, науке и технолошког развоја од 31.5.2022. године

број 6/41

 • 6.2022. Одржано годишње тестирање ученика VII разреда сходно упутству Ми-

нистарства просвете, науке и технолошког развоја од 31.5.2022. године

број 6/40

 • 6.2022. Седми Савет родитеља на коме су одржале предавање „Почетно прого-

варање“ Вања Симуновић и Весна Јеринић, логопедице

 • 6.2022. На целој насловној страни часописа Просветни преглед објављен чланак

са пет фотографија о нашој школи „У посебно важној мисији“

 • 6.2022. Педагошки колегијум
 • 6.2022. Пета седница Одељенског  већа  првог образовног циклуса ( од I до IV

разреда)

–      23.6.2022. Шеста седница  Одељенског већа другог образовног циклуса ( од V дo

VIII разреда

 • 24.6.2022. Једанаеста седница Наставничког већа
 • 27,28,29.6.2022. Завршни испит за ученике VIII разреда
 • 28.6.2022. Родитељски састанак за ученике од I до VII разреда
 • 6.2022. Четрдесет трећи састанак Школског одбора
 • 6.2022. Прослава Мале матуре

ЈУЛ

 • 7.2022. Дванаеста седница Наставничког већа
 • 7.2022. Полагање тестова о Првој помоћи и Безбедности на раду

АВГУСТ

 • 8.2022. Тринаеста седница Наставничког већа
 • 8.2022. Шеста седница  Одељенског већа првог образовног циклуса ( од I до IV

разреда )

–    22.6.2022.  Седма седница  Одељенског  већа другог образовног циклуса ( од V дo

VIII разреда )

 • 8.2022. Девети састанак Савета родитеља
 • 9.2022. Четрнаеста седница Наставничког већа