Објављено дана 17.08.2020. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ПРАТИЛАЦА У ПРЕВОЗУ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ОШ „САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО“ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА И ОДЛАСКА ИЗ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ.
Врста поступкапоступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 25.08.2020. год. до 12 часова
Преузмите документа:
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Објављено дана 30.07.2020. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ИСХРАНА – РУЧАК  И УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 07.08.2020. године до 12 часова
Преузмите документа:
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору


Објављено дана 24.01.2020. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ПРАТИЛАЦА У ПРЕВОЗУ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ОШ „САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО“ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА И ОДЛАСКА ИЗ ШКОЛЕ ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОД.
Врста поступкапоступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 03.02.2020. год. до 14 часова
Преузмите документа:
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору


Објављено дана 20.01.2020. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Врста поступкапоступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 28.01.2020. год.
Преузмите документа:
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Објављено дана 06.08.2019. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ИСХРАНА – РУЧАК  И УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 14.08.2019. године
Преузмите документа:
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Објављено дана 25.04.2019. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА РАДОВИ – ИСПОРУКА. МОНТАЖА И АТЕСТИРАЊЕ ЛИФТА СА ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И ИЗРАДОМ ОКНА ЛИФТА
Врста поступкапоступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 3.05.2019. год. до 15 часова
Преузмите документа:
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Објављено дана 21.01.2019. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Врста поступкапоступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 28.01.2019. год.
Преузмите документа:
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација


Објављено дана 24.08.2018. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ИСХРАНА – РУЧАК  И УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 3.09.2018. године
Преузмите документа:
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда


Објављено дана 18.01.2018. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Врста поступкапоступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 30.01.2018. год.
Преузмите документа:
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору


Објављено дана 21.08.2017. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ИСХРАНА – РУЧАК  И УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 29.08.2017. године
Преузмите документа:
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Pitanja i odgovori
Обавештење о закљученом уговору


Објављено дана 11.01.2017. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Врста поступкапоступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 19.01.2017. год.
Преузмите документа:
Позив за подношење понуда  
Конкурсна документација  


Објављено дана 16.08.2016. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ИСХРАНА – РУЧАК  И УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 23.08.2016. године
Преузмите документа:
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока


Објављено дана 28.01.2016. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Врста поступкапоступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 05.02.2016. год.
Рок за подношење понуда: 08.02.2016. год.
Преузмите документа:
Позив за подношење понуда  
Конкурсна документација  
Измена дана 29.01.2016. год.
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора


Објављено дана 14.10.2015. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ИСХРАНА – РУЧАК  И УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 27.10.2015. год.
Преузмите документа:
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока


Објављено дана 26.02.2015. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Врста поступкапоступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 06.03.2015. год.
Преузмите документа:
Позив за подношење понуда  

Конкурсна документација  
Обавештење о додели уговора


Објављено дана 25.02.2015. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ИСХРАНА – РУЧАК  И УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ
Врста поступкапоступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 06.03.2015. год.
Преузмите документа:
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава
Одговор наручиоца
Обавештење о додели уговора


Објављено дана 20.02.2015. год.
Предмет: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ИСХРАНА – РУЧАК  И УЖИНА ЗА УЧЕНИКЕ
Врста поступкапоступак јавне набавке мале вредности
Рок за подношење понуда: 28.02.2015. год.
Преузмите документа:
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација