MENUMENU

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Руководство школе:

  • директор школе – Салим Горанац   тел/факс 011/3165-882
  • помоћник директора – Татјана Илић        062/796-012,   011/3076-922   лок.12

Служба правно-економских послова:

  • секретар школе – Сања Булатовић   062/796-013, 011/3739-317
  • шеф рачуноводства – Љиљана Марковић   062/796-015,   011/3076-923
  • административно-финансијски радник – Светлана Јурошевић 011/3076-922
  • Медицинске сестре – Слађана Димитријевић, Драгана Живановић   011/3076-922     лок.18

Помоћно – техничка служба

  • спремачице    011/3076-922     лок.17
  • сервирка   011/3076-922     лок.16
  • домар   011/3076-922     лок.26