Руководство школе:

  • директор школе – Снежана Костић   тел/факс 011 3165 882
  • помоћник директора – Маријана Стојковић Милићевић        062 796 012,   011 3076 922   лок.12

Служба правно-економских послова:

  • секретар школе – Сања Булатовић   062 796 013, 011 3739 317
  • шеф рачуноводства – Љиљана Марковић   062 796 015,   011 770 47 37
  • административно-финансијски радник – Светлана Јурошевић 011 3076 922
  • Медицинске сестре – Слађана Димитријевић, Драгана Живановић, Кристина Радовић   011 3076 922     лок.18

Помоћно – техничка служба

  • спремачице    011 3076 922     лок.17
  • сервирка   011 3076 922     лок.16
  • домар   011 3076 922     лок.26