У жељи да идемо у корак са светом и да наставу и даље унапређујемо, обезбедили смо интерактивну или „паметну“ таблу.
Мултимедији као што је интерактивна табла омогућава ученицима лакше савладавање вештина читања, писања, рачунања, стицања нових и примену стечених знања у свакодневном животу.
Користећи интерактивну таблу, ученици стичу знања кроз игру, на начин који им је
најближи и најразумљивији.