MENUMENU

ЛОГОПЕД

План и програм рада  логопеда  базира се на  превенцији, детекцији, дијагностиковању и терапији деце са вербалним и невербалним поремећајима комуникације (говор, глас, језик).

У школи „Сава Јовановић Сирогојно“ логопеди се  баве рехабилитацијом различитих врста патологије говора и језика:

  • поремећајима артикулације,
  • језичким тешкоћама (успорени развој говора и језика, недовољно развијен говор),
  • поремећајима читања и писања,
  • муцањем,
  • поремећајима гласа.

Саветодавни рад са родитељима деце која испољавају одређени вид говорно- језичког поремећаја је део плана и програма рада,  као и консултације са наставницима и стручним сарадницима.

У раду са децом логопеди користе следећа дидактичка средства и помагала: шпатуле, огледало, књиге, играчке, узорке живе и неживе природе, природне и вештачке материјале, Монтесори материјал, компјутер и наставне листиће.