План и програм рада  логопеда  базира се на  превенцији, детекцији, дијагностиковању и терапији деце са вербалним и невербалним поремећајима комуникације (говор, глас, језик).
У школи „Сава Јовановић Сирогојно“ логопеди се  баве рехабилитацијом различитих врста патологије говора и језика:

  • поремећајима артикулације,
  • језичким тешкоћама (успорени развој говора и језика, недовољно развијен говор),
  • поремећајима читања и писања,
  • муцањем,
  • поремећајима гласа.

Такође, логопеди наше школе спроводе саветодавни рад са родитељима деце која испољавају одређени вид говорно- језичких поремећаја ,као и консултације са наставницима и стручним сарадницима.

У раду са децом логопеди користе следећа дидактичка средства и помагала: шпатуле, огледало, књиге, играчке, узорке живе и неживе природе, природне и вештачке материјале, Монтесори материјал, компјутер и наставне листиће. Они своје третмане спроводе осим у логопедском кабинету, још и у сензорној соби. А како би постизали најбоље резултате, на располагању су им и средства асиситивне технологије: интерактивни сто, интерактивна табла, KSAFA апарат као и Grif софтвер који се најчешће користи у раду са децом из аутистичног спектра поремећаја.