ДОКУМЕНТА ЗА УПИС У ШКОЛУ:
–         Оригинал или оверена фотокопија извода из Матичне књиге рођених и
–         Мишљење интерресорне комисије.
УПИС СЕ ВРШИ  КОД СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА И ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ.
Сви родитељи заинтересовани за упис детета у нашу школу, могу заказати термин посете  телефонски на број 307 69 22 када могу доћи лично и са дететом да обаве разговор са стручном службом школе и виде шта школа нуди.
НАСТАВА
Рад у развојној групи деце узраста од 3 до 5 година, као и рад у предшколској групи, базира се на специфичним третманима, који доприносе да се раст и развој деце са сметњама одвија у складу са индивидуалним потенцијалима.
Монтесори материјали, различита дидатичка и игровна средства користе се током реализације стимулатинционих вежби.
Програм стимулативних вежби обухвата следећа подручја:
–         Развијање психомоторних способности, базичне и фине моторике;
–         Развијање когнитивних способности;
–         Развијење перцептивних-сензорних способности;
–         Развијање способности самопослуживања;
–         Подстицање емоционалног и социјаног развоја.
Поред групног рада деца су обухваћена и индивидуалним третманима:
–         Логопедски третман;
–         Третман реедукације психомоторике;
–         Третман корективно-превентивних вежби и игара.
РАЗВОЈНИ И ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОДВИЈА СЕ У САВРЕМЕНОМ АБИЈЕНТУ
–         Сланој пећини – специјализовано окужење засићено аеросолом наријум хлорида који повољно утиче на здравље деце (првенствено здравље дисајних путева).
–         Соби за сензомоторну интеграцију – посебно опремљен простор који подстиче децу на кретање и игру.
–         Сензорној соби – састоји се из различитих елемената који потпомажу стимулацију свих чула детета.
–         Исцелитељском врту – школско двориште организовано је као велики врт, састваљен из више целина где деца могу да се играју, истражују, проводе време у природи и уче о њој.
МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА
Школа запошљава три медицинске сестре које су ту да брину о здрављу ученика поделом медикаментне терапије, помажући у тоалетном тренингу ученика и другим здравственим аспектима.
ОРГАНИЗОВАНА ИСХРАНА УЧЕНИКА
 
МИ СМО ШКОЛА ПОСЕБНОГ ДУХА. ДОЂИТЕ И САМИ СЕ УВЕРИТЕ ЗАШТО.