ДОКУМЕНТА ЗА УПИС У ШКОЛУ:

 •  Оригинал или оверена фотокопија извода из Матичне књиге рођених и
 •  Мишљење интерресорне комисије.

УПИС СЕ ВРШИ  КОД СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА И ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ.

Сви родитељи заинтересовани за упис детета у нашу школу, могу заказати термин посете  телефонски на број 011 307 69 22 када могу доћи лично и са дететом да обаве разговор са стручном службом школе и виде шта школа нуди.

НАСТАВА

Рад у развојној групи деце узраста од 3 до 5 година, као и рад у предшколској групи, базира се на специфичним третманима, који доприносе да се раст и развој деце са сметњама одвија у складу са индивидуалним потенцијалима.

Монтесори материјали, различита дидатичка и игровна средства користе се током реализације стимулатинционих вежби.

Програм стимулативних вежби обухвата следећа подручја:

 •  Развијање психомоторних способности, базичне и фине моторике;
 •  Развијање когнитивних способности;
 •  Развијење перцептивних-сензорних способности;
 •  Развијање способности самопослуживања;
 •  Подстицање емоционалног и социјаног развоја.

Поред групног рада деца су обухваћена и индивидуалним третманима:

 • Логопедски третман;
 • Третман реедукације психомоторике;
 • Третман корективно-превентивних вежби и игара.

РАЗВОЈНИ И ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОДВИЈА СЕ У САВРЕМЕНОМ АБИЈЕНТУ

 • Сланој пећини – специјализовано окужење засићено аеросолом наријум хлорида који повољно утиче на здравље деце (првенствено здравље дисајних путева).
 • Соби за сензомоторну интеграцију – посебно опремљен простор који подстиче децу на кретање и игру.
 • Сензорној соби – састоји се из различитих елемената који потпомажу стимулацију свих чула детета.
 • Исцелитељском врту – школско двориште организовано је као велики врт, састваљен из више целина где деца могу да се играју, истражују, проводе време у природи и уче о њој.

МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА

Школа запошљава три медицинске сестре које су ту да брину о здрављу ученика поделом медикаментне терапије, помажући у тоалетном тренингу ученика и другим здравственим

СВЕ ОВО, И МНОГО ВИШЕ, МОЖЕТЕ ВИДЕТИ УКОЛИКО ОДЛУЧИТЕ ДА НАС ПОСЕТИТЕ.

МИ СМО ШКОЛА ПОСЕБНОГ ДУХА, А НАШИМ ЂАЦИМА ДРУГА КУЋА.

ДОЂИТЕ И САМИ СЕ УВЕРИТЕ ЗАШТО.