INDIVIDUALNI OBRAZOVNI PLAN

U školi postoji tim koji izrađuje, sprovodi i evaluira individualne obrazovne planove i individualne planove podrške za decu koja neostvaruju očekivane ishode obrazovanja i vaspitanja . Odeljenske starešine u saradnji sa stručnim saradnicima škole kontinuirano prate postignuća učenika, prikupljaju neophodnu dokumentaciju za pružanje odgovarajuće podrške u obrazovanju i vaspitanju. Nakon detaljne opservacije i izrade pedagoškog profila deteta pristupa se izradi individualnog obrazovnog plana. Roditelji kao aktivni članovi tima postali su partneri u celokupnom obrazovnom procesu.

Tempo rada, dnevni raspored i sadržaj aktivnosti u oblastima obuhvaćenim IOP-om usklađeni su sa nivoom trenutnih postignuća i sa zonama narednog razvoja pojedinačnog učenika.

Nastavni proces se sprovodi korišćenjem brojnih savremenih nastavnih sredstava i metoda. Ističemo upotrebu Montesori materijala kao nastavnog sredstva koje podstiče i razvija različite strane detetove ličnosti. Rad na kompjuteru a naročito na interaktivnoj elektronskoj tabli otvara nove mogućnosti u radu usmerenom ka razvoju sposobnosti slušanja i razumevanja, podsticanja sposobnosti uspešnijeg izražavanja i iskazivanja usvojenih znanja.

Dosadašnja iskustva u radu po IOP-u ukazuju na niz prednosti ovakvog pristupa kao i mogućnosti koje se otvaraju u radu sa decom ometenom u intelektualnom razvoju.
[slideshow]
[swfobj src=“http://www.skolasirogojno.edu.rs/wp-content/uploads/2013/02/Tanja-IOP-flash.swf“ width=“600″ height=“802″]