Music-movement-I KNOW

–  Општи позив за подношење предлога пројеката за 2023. Годину  –

 

Европска комисија је одобрила наш KА1 пројекат Music-movement-I KNOW (Музика-покрет-ЗНАМ) који се реализује од 1.11.2023. наредних осамнаест месеци. Пројекат подразумева посету Европских школа, као и едукације у оквиру обука у иностранству како би усвојили знања о могућностима учења уз коришћење музичких и плесних активности који су нашим ученицима веома занимљиве, о музикотерапији и како је применити у наставном процесу и специфичностима у раду са ученицима са сметњама у развоју.

Зашто музика и покрет у настави?

Музика и креативни покрет у наставном процесу кроз учење социјалних вештина, вештина учења, рад у групи, понашање на часу, вештине самопомоћи, усвајање и праћење динамике групе унапредиће социјалну инклузију. Ученици са сметњама у развоју имају потешкоће да успоставе однос и изразе потребе. Наставник користи покрет ученика као потенцијал за превазилажење потешкоћа. Упознавањем искустава нових партнера креираћемо наставни процес, тако да креативност у делу часа где је то могуће побољша мотивацију ученика у наставном процесу, подстакне откривање и усвајање функционалних знања и боље сналажење у окружењу. Уз добро осмишљен процес, музика у комбинацији са покретом подстиче заједничку пажњу и заједничко ангажовање, има опуштајући ефекат, утиче на расположење и активира мотивацију, концентрацију, меморију, координацију и емоционално стање код ученика. Музички подстицај олакшава усвајање вештина што покреће генерализацију у учењу и свакодневним активностима.