Школа је тренутно у поступку опремања собе за сензомоторну интеграцију.
Ова соба представља специфично опремљен простор који подстиче децу на кретање, игру и формирање адаптивних реакција које воде организацији осећаја у мозгу.
Дете има прилику да,уз мноштво чулно-моторичких стимулуса и адекватан избор вежби од стране терапеута, унесе ред у базичном нивоу чулне и моторичке обраде.Сензорно интегративна терапија се спроводи индивидуално и без употребе медикамената.

Овај вид третмана намењен је:
-деци са чулним оштећењима ради пружања адекватних стимулација и пружања мотивације за покрет
-деци са хипер и хипо реактивним вестибуларним системом
-деци са недостатком тактилних и аудитивних инхибиторних механизама као вид кинезитерапије и примене покрета у превентивне и корективне сврхе, у зависности од врсте покрета, карактера вежби и циља који се жели постићи
-деци са поремећајима чула и понашања
-деци са сметњама из аутистичног спектра

Соба ће бити опремљена интерактивним подом, различитим стимулаторима попут пењалица,тобогана,љуљашки,трамболина, базена са лоптицама различитих боја…