Од школске 2010/2011 године организован је васпитно образовни рад са предшколском групом деце кроз припремни програм верификован од стране Министарства просвете. Рад је организован на принципу целодневног боравка са организованом бесплатном исхраном и траје пет дана у недељи. Са једном групом деце раде два олигофренолога. Медицинска сестра се укључује повремено сходно потребама детета. Стручни тим школе укључен је у рад и праћење ове групе.
У раду се користе савремени дидактички комплети и Монтесори средства.
Знајући да предшколски период битно детерминише развој детета, трудили смо се да програмски садржаји буду стимулативни, организовани, континуирани, и прилагођени специфичним способностима и недостацима сваког појединачног детета са тешкоћама у интелектуалном развоју. По потреби ради се по Индивидуалним образовним плановима.
Уколико се деци са тешкоћама у интелектуалном развоју пружи адекватан припремно предшколски програм, то ће им помоћи у даљем току школовања.
[slideshow]