31.5.2013.године, у школи за основно и средње образовање „Антон
Скала“ у Старој Пазови, први пут је одржана манифестација под називом
„Ја имам спортско срце“.
Школу Сирогојно, како су правила домаћина
налагала, представљала је екипа коју су чинили: четворо ученика,
наставник физичког васпитања и директор школе.
Програм је обиловао разноврсним активностима. Било је доста спортских
игара, али и плеса. Представљена је и параолимпијска дисциплина стони
тенис, а програм је водио глумац Милан Калинић.
Било је велико задовољство бити један од учесника овакве манифестације.