Библиотека је формирана школске 1967/68. године. Књижни фонд чинила су 273 примерка школске лектире од III до IV разреда и 106 примерака стручне литературе. Исте школске године набављено је још 138 књига, а до краја 1968. године библиотека је располагала фондом од 577 књига.
Временом, повећаван је фонд школске лектире, белетристике за старији и млађи узраст, као и стручне литературе куповином сопственим материјалним средствима, која су увек била скромна, а неке примерке школа је добила на поклон од познатих песника и писаца, издавачких кућа, разних установа и институција, бивших и садашњих радника и ученика, пензионера, грађана. Данас, библиотека располаже фондом од преко шест хиљада библиотечких јединица разврстаних у два фонда по УДК систему.
У библиотеци се налази и медијатека тј. један број aудио-визуелних средстава (дијафилмови, дијапозитиви, видео касете, компакт дискови, аудио касете, дијапројектори, графоскопи, плејери …) која користе наставници за извођење редовне наставе и ваннаставних активности.
Организовани су бројни сусрети са познатим књижевницима (Љубивоје Ршумовић, Добрица Ерић, Милорад Геров, Драган Колунџија, Невена Витошевић, Душанка Бојичић, Урош Петровић, Слободан Станишић, Градимир Стојковић …), ученици су одлазили на промоције књига у друге библиотеке, посећивали музеје, галерије, радили паное. Реализован је пројекат „Како се прави књига“ са групом ученика.
У библиотеци се налазе два компјутера: један за наставнике и један за библиотекара, који у свом раду користи програм за библиотечко пословање „IBG“
Библиотека има једног библиотекара који са корисницима ради од 8 до 14 часова. Осим библиотеке, корисници у том времену могу да користе читаоницу.