Општина Земун основала је школу “Сава Јовановић Сирогојно” 12. априла 1966. године, од постојећих 13 комбинованих одељења која су била при основним школама: „ Петар Кочић”, „Соња Маринковић”, „Душан Вукасовић”, „Бошко Палковљевић – Пинки” у Батајници, „20. октобар” у Сурчину, „Стеван Сремац” у Добановцима и једног логопедског одељења у школи „ Лазар Саватић”.
Школа 1969. године добија зграду у Светосавској улици где је провела скоро пола века , а од ове школске године смештена је у адаптираној згради са двориштем у Призренској 37 у Земуну.
У школи се образовао и васпитавао велики број ученика са сметњама у психофизичком развоју. Данас школа има 164 ученика. Школа едукује, васпитава, социјализује и припрема за самосталан живот популацију ученика са сметњама у менталном развоју  и ученика са вишеструком ометеношћу и аутизмом. Ради се на развијању постојећих дечјих потенцијала, а  ученици се укључују у ширу друштвену средину.
[slideshow]