У петак, 20.9.2013. реализована је полудневна екскурзија.
Посетили смо Институт „Винча“ и археолошки локалитет
Винча – Бело брдо.
Ученици су били одушевљени лабораторијама и експериментима
у којима су активно учествовали.
На локалитету Бело брдо, који припада Музеју града Београда, уживали
су у објашњењима кустоса, разгледању реконструисане куће из доба неолита и
ликовној радионици на отвореном поред Дунава.