Инклузивном радионицом одржаном 6.12.2012.године са другарима из ОШ“Бранко Радичевић“, у школи је почела реализација пројекта„Укључи се у живот својих вршњака“ одобреног на Конкурсу Секретаријатаза образовање и дечју заштиту. Ово је прва од планираних шеснаестинклузивних радионица које ће се одржати у периоду од децембра домарта делом у школи, а делом у четири партнерске школе (ОШ „СоњаМаринковић“, ОШ „Сава Шумановић“, ОШ „Бранко Радичевић“ и ОШ „С.Г.Митраљета“).
Реализацијом пројектних активности обезбедиће се унапређивањесарадње школе за ученике са сметњама у развоју и четири редовне школе.
Заједничке активности инклузивне групе ученика и наставникаредовних школа и школе за ученике са сметњама у развоју доприносеразвијању вишег нивоа сарадње ученика, наставника, родитеља ученикашкола учесница пројекта, а самим тим и развијању вишег нивоа међусобногразумевања и уважавања различитих потреба и могућности ученика,унапређивању знања, вештина и искуства наставника у раду са инклузивномгрупом ученика и креирању стратегије дугорочне сарадње партнерскихшкола.