У петак, 3.10.2014. године, у вртићу „Милица“ на Алтини, одржан је први радни скуп у оквиру овогодишњег циклуса пројекта „Растимо уз плес-деца на трговима“, у који је, у оквиру сарадње са ПУ „Др. Сима Милошевић“-Земун укључена и наша школа.
Скупу су присуствовали Салим Горанац, директор школе,Наташа Јовановић и Јелена Милекић-наставници дефектолози и Дејан Станојевић-наставник за корективне вежбе и игре.
Повод окупљања био је упознавање присутних са предстојећим активностима у оквиру реализације пројекта, као и обука координатора за извођење плесних кореографија (кроз четири нивоа), које ће бити представљене на трговима у Србији и земљама региона у јуну месецу следеће године.
У наредном периоду, координатор и тренери на нивоу школе реализоваће обуку заинтересованих наставника за извођење плесних кореографија, које ће се примењивати у непосредном раду са ученицима, како на часовима ваннаставних активности (сценска секција), тако и у оквиру наставних активности (када то могућности и предвиђени садржаји буду дозољавали).
Такође, планирано је и одржавање плесних радионица са родитељима, као и радионица са децом из неког од објеката ПУ „Др. Сима Милошевић“.
Циљ нам је да што већи број ученика изађе на завршну манифестацију „Растимо уз плес-деца на трговима“, која ће се одржати истог датума у исто време у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и када ће сва деца, учесници манифестације плесати идентичне кореографије.
Из тог разлога, у плесне радионице, као и у саму обуку за извођење плесних кореографија, биће укључени и сви заинтересовани ученици из подручних одељења наше школе.
Желимо да напоменемо, да смо тренутно, прва и једина основна школа у региону која је учествовала на манифестацији „Растимо уз плес-деца на трговима“ у коју су биле укључене само предшколске установе. Надамо се, да ћемо, својим примером мотивисати и друге основне школе да нам се придруже, јер, као што каже једна изрека „Постоје многе пречице до среће, а плес је једна од њих“.