Секција обухвата ученике (девојчице и дечаке) од петог до осмог разреда. На часовима секције изводе се следеће активности:
Техничка обука:

  • Бацање кугле
  • Скок у даљ
  • Трчање на 60 метара
  • Трчање на 100 метара

Сваке школске године у термину одређеном календаром СПОРТХУС-а ученици учествују на Регионалном такмичењу. Уколико се пласирају одлазе на републичко такмичење.