Секција обухвата ученика од петог до осмог разреда. На часовима секције изводе се следеће активности:

  • Примање лопте,
  • Додавање лопте
  • Вођење лопте
  • Ударци (шут)
  • Специфични ударци и ударци главом
  • Дриблинг и финте
  • Завршнице
  • Техника голмана
  • Фудбалска игра, са и без задатака

Сваке школске године у термину одређеном календаром СПОРТХУС-а ученици учествују на Регионалном такмичењу. Уколико се пласирају одлазе на Републичко такмичење.