MENUMENU

ШАХ

О ШАХУ

  • „Шах, као и љубав и музика има моћ да човека направи срећним.“ ( Тараш )
  • Шах је део културе. Игра се више од хиљаду година у целом свету и у различитим епохама.
  • Шах развија читав низ карактерних особина: пажњу, памћење, машту, логичко размишљање, систематичност, стрпљење, објективност, смисао за правилну процену ситуације, извлачење закључака, способност предвиђања.
  • Шах је игра, али и слика живота, његова правила могу постати и правила понашања деце и младих људи.
  • Шах је средство помоћу кога се развија интелектуални потенцијал и омогућује препознавање општих вредности.

 

Секција обухвата ученика од петог до осмог разреда. На часовима секције изводе се следеће активности:

  • учење општих правила, како иду фигуре, сврха игре
  • учење општих принципа и вођење партије
  • учење стратегије

[slideshow post_id=”1124″]