Стручни мобилни тим школе организовао је Трибину под називом „Улога дефектолога у редовној школи“   у четвртак, 26.9.2013. године у 13.15 сати у свечаној сали ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“ Призренска 37 у Земуну.
Основна тема јесте била представљање улоге Стручног мобилног тима у раду редовних школа, као и разматрање потреба партнерских редовних школа за додатном подршком мобилног тима у школској 2013/14. години.
Поред директора и стручних сарадника партнерских школа, Трибини су присуствовали и активним учешћем допринели успешнијој реализацији размене информација и искустава учитељи, наставници и родитељи ученика партнерских школа, стручни сарадници Предшколске установе „Др Сима Милошевић“ , као и представници Интерресорне комисије ГО Земун.
Спонтано је презентован и рад учитељице Гордане Векић који се односи на приказ напредовања ученика којем је Стручни мобилни тим пружао додатну подршку.
Општи утисак учесника Трибине јесте исказано задовољство успешном сарадњом, очекивање да се сарадња настави и продуби и одушевљење стручним и просторни капацитетима школе.
Погледајте презентацију  Uloga defektologa u redovnoj skoli
[slideshow]